BB-NET IS VERANTWOORDELIJK

KLIMAAT NEUTRAAL
HET REFURBISHER

Sinds 1850 is de CO2-concentratie met 40% gestegen. Klimaatpositieve producten en een klimaatneutraal bedrijf laten zien dat dit ook economisch compatibel kan zijn.

Begin 2020 werd bb-net door Focus Zukunft gecertificeerd als het eerste Duitse klimaatneutrale bedrijf op het gebied van IT-recycling.

Wij zijn ons bewust van de bijzondere verantwoordelijkheid als bedrijf jegens toekomstige generaties en handelen daarnaar. Al jaren bereiden we IT-apparaten met het merk tecXL voor om klimaatpositief te zijn. We controleren en valideren onze mogelijkheden om de CO2-uitstoot te minimaliseren en om onze producten en onze acties continu te optimaliseren. Dat lukt ons door een integraal duurzaamheidsconcept, een groot aantal milieuprojecten en de onvermijdelijke CO2-voetafdruk via klimaatcertificaten.

logo_klimaneutral_10grad_einedendet

KLIMAATSTRATEGIE IN 3 STAPPEN

Met behulp van gerichte maatregelen vermeiden we de CO2-impact en verminderen milieuvervuiling blijft toenemen. Alleen in de laatste stap compenseren we onvermijdelijke emissies door middel van betrouwbare klimaatbeschermingscertificaten.

VERMIJDEN
VERMINDEREN
COMPENSEREN

“Als milieu- en klimaatpoliticus ben ik onder de indruk van het duurzame beheer van bb-net. Door gebruikte IT, zoals laptops, te verwerken, levert het bedrijf een belangrijke bijdrage aan het zorgvuldig omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. "

Anja Weisgerber-logo
Anja Weisgerber

UITSTOOT
EEN VERGOEDING

Het rapport is een belangrijke bouwsteen in onze inzet voor klimaatbescherming. Op basis van de vastgestelde waarden en door een overeenkomstig aantal klimaatcertificaten in te kopen, is ons bedrijf klimaatneutraal gemaakt. Voor de berekening van de foodprint van ons bedrijf hebben we het externe duurzaamheidsadviesbureau "Focus op de toekomst"geïnstrueerd. De emissiebalans is berekend volgens de officiële richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol. Vergeleken met andere bedrijven van onze omvang en industrie ligt de emissiewaarde per werknemer met 5,65 ton CO2e in de lage marge.

De meeste resterende emissies zijn terug te voeren op de transportdiensten. Deze omvatten het ophalen van gebruikte IT-goederen bij onze partners en de levering van verwerkte tecXL-producten. Vanwege de mogelijke CO2-compensatie van DHL met hun programma GOGREEN de emissiecijfers tonen alleen vrachtvervoer. De werknemerspositie is een zeer bemoedigend cijfer. Deze gegevens verbergen het woon-werkverkeer van de werknemers, hun zakenreizen en de benodigde verbruiksartikelen in productie en kantoor. Wiskundig gezien is dit slechts 97 kilogram per werknemer en per jaar! De energie combineert zowel warmte, water als brandstof. Afval komt overeen met het feitelijk verwijderde afval, zoals personeelsafval, verpakkingsmateriaal en dergelijke.

Het Karcham Wangtoo-project aan de Sutlej-rivier in India

De regering van India en de regering van Himachal Pradesh (GOHP) hebben de Sutlej-rivier geïdentificeerd als een belangrijke bron van waterkracht en hebben waterkrachtprojecten langs de rivier en haar zijrivieren geïnitieerd. Het waterkrachtproject van Karcham Wangtoo maakt deel uit van een algemeen ontwikkelingsplan dat door de GOHP is voorgesteld voor het potentieel van het stroomgebied van Sutlej. Het project wordt ontwikkeld en geïmplementeerd door Jaypee Karcham Hydro Corporation Limited om het acute stroomtekort te helpen verlichten. Om onze uitstoot te compenseren, werden voor dit project 350 klimaatcertificaten verworven.

hydro-elektrische project_compensatie_foto

KLIMAAT POSITIEF.
ORANJE.

“Door onze missie om gebruikte IT te verwerken en een tweede leven te geven 19 miljoen kilogram CO2-equivalenten in 2019 dat zou zijn bespaard in de hele nieuwe productie van 81.000 IT-apparaten. "

Michael Bleicher
CEO, oprichter en innovatieve geest

“We moeten niet alleen efficiënter zijn in de energiesector, maar ook in de IT-sector. Het bedrijf bb-net uit Schweinfurt bewijst dat dit mogelijk is. "

Ludwig Hartmann
Fractievoorzitter Bündnis 90 / Die Grünen

YouTube

Door de video te downloaden, accepteer je het privacybeleid van YouTube.
Meer weten?

Laad video

NIEUWE DOELEN

Vermindering van advertentiemateriaal en introductie van duurzame reclamemedia, die zijn gemaakt van hernieuwbare of gerecyclede materialen.

Verkleinen en verkleinen door minder afgedrukte pagina's. Omschakeling op uitsluitend natuurlijk papier in het klimaatneutrale drukproces.

Het verkleinen van onze verpakkingen en alternatieven voor schuim en PVC. Glanzende afdrukken vervangen door milieuvriendelijke afdrukmethoden.

Verdere besparing van onnodig geprinte pagina's op personeelsgebied door de introductie van de digitale handtekening.

Montage van elektrische laadpalen voor auto's en fietsen op het fabrieksterrein.

Gebruik van 100% biologisch afbreekbare verpakkingstape voor het sluiten van de kartonnen dozen.

BEHAALDE DOELEN

Alle ruimtes van kantoor tot productie zijn volledig uitgerust met de nieuwste LED verlichtingssystemen.

Met de nieuwbouw en verhuizing in 2018 konden we een sterke invloed uitoefenen op de apparatuur en de milieuvriendelijkheid. Bovendien worden op veel plaatsen bewegingsmelders geïnstalleerd om onnodige verlichting te voorkomen.

Sinds 2019 gebruiken we alleen nog UTZ-gecertificeerde koffiebonen in de koffiemachines in de medewerkerslounges.

Vanaf het eerste jaar van certificering moeten boeren voldoen aan fundamentele economische, sociale en milieueisen. In de jaren daarna worden zwaardere en verdergaande criteria toegevoegd om tot continue verbetering te komen.

Sinds april 2013 wordt ons bedrijf voorzien van 100% groene stroom. Dit wordt geproduceerd uit waterkracht in VERBUND's German Inn energiecentrale pact.

Het proces van het opwekken van elektriciteit uit VERBUND waterkrachtcentrales voldoet aan de strikte criteria "CMS Standard Generation EE" van TÜV SÜD voor hernieuwbare energiebronnen.

De groene vorm van logistiek. Een reden om onze pakketlogistiek sinds 2010 uit te voeren met DHL en het GOGREEN-programma.

De verzending van brieven en pakketten leidt tot broeikasgasemissies. Met GOGREEN worden deze emissies geneutraliseerd. De compensatie vindt plaats via internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten.

Sinds mei 2013 gebruikt bb-net 100% gerecycled papier in alle printsystemen en neemt deel aan het initiatief “CEOs pro recycled paper”.

In het Pro Recycling Paper (IPR) -initiatief zetten bedrijven uit verschillende industrieën zich in voor de acceptatie en het wijdverbreide gebruik van gerecycled papier. Alle leden zijn toegewijd aan de principes en doelstellingen van het initiatief en dragen bij aan de uitvoering van de projecten.

Voor alle spuitbussen gebruiken we herbruikbare, speciale drukvaten die we zelf vullen met natuurlijke perslucht.

De reinigingsmiddelen die worden gebruikt om IT-producten opnieuw te verwerken, zijn consequent getest op hoge milieuvriendelijkheid.

Water betekent leven en energie. Door drinkwaterdispensers en herbruikbare flessen aan te schaffen, hebben we alle medewerkers toegang gegeven tot vers gekoeld, bruisend of plat water.

PET- of glazen flessen dragen ook bij aan de CO2-uitstoot door de complexe afval- of reinigingsprocessen.

We slaan twee vliegen in één klap:
Goed voor de medewerkers en voor het milieu.

MILIEUBESCHERMING EN ONDERWIJS

Het bedrijf is zich er terdege van bewust dat klimaatbescherming nauw samenhangt met onderwijs. Bb-net ondersteunt de vereniging sinds 2019 "Labdoo". Al bijna een decennium zet “Labdoo” zich in voor de wereldwijde verspreiding van onderwijs en informatietechnologie. Het hulpproject zamelt buiten gebruik gestelde laptops en tablets in en wil de gedoneerde IT gebruiken om op een verantwoorde manier de “digitale kloof” te verkleinen. Hierdoor krijgen kinderen over de hele wereld toegang tot IT en onderwijs.

Logo van het Labdoo IT-hulpproject

VERDERE ACTIVITEITEN

Het in Schweinfurt gevestigde bedrijf neemt deel aan een groot aantal initiatieven. We dragen ons steentje bij door doelen te stellen, actieve samenwerking of financiële ondersteuning.

BOOM logo

Onder de afkorting BAUM heeft de federale Duitse werkgroep voor milieubewust beheer eV sinds 1984 met succes en toekomstgericht economische, ecologische en sociale kwesties, d.w.z. de principes van duurzaamheid, met elkaar verbonden. Door lid te zijn van de BAUM-code, zet bb-net zich in voor duurzaam ondernemen.

https://www.baumev.de/Home.html

umwpkt_rgb_mkr

bb-net zet zich sinds 2011 in voor een gekwalificeerde, vrijwillige milieuprestatie en is daarom deelnemer aan het Beierse Milieupact voor duurzame groei met milieu- en klimaatbescherming.

https://www.umweltpakt.bayern.de/

dihag

Het doel van de overeenkomst is om de start en implementatie van ongeveer 500 nieuwe energie-efficiëntienetwerken van bedrijven tegen eind 2020 te ondersteunen en deze zoveel mogelijk te promoten. We zijn sinds 2014 lid van het netwerk.

https://www.effizienznetzwerke.org/

Alliantie voor ontwikkeling en klimaat - Logo PNG

Sinds 2020 steunen we de Alliantie voor Ontwikkeling en Klimaat van het federale ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Allianz vertrouwt op het potentieel van vrijwilligerswerk en het hefboomeffect van CO2-Compensatieprojecten in ontwikkelingslanden en opkomende landen.

https://allianz-entwicklung-klima.de/

initiatief recycling papier

In het Pro Recycling Paper (IPR) -initiatief zetten bedrijven uit verschillende industrieën zich in voor de acceptatie en het wijdverbreide gebruik van gerecycled papier. Alle leden zijn toegewijd aan de principes en doelstellingen van het initiatief en dragen bij aan de uitvoering van de projecten.

https://www.papiernetz.de/

mellifera_logo_reduziert

Het netwerk “Blooming Landscape” heeft zich ten doel gesteld een betere voedselvoorziening te creëren voor bijen, hommels & Co. We sloten ons in 2019 aan bij het initiatief en sponsoren actief weilanden en bloemen.

https://bluehende-landschaft.de

logo_entrepreneursforfuture

"Wij zijn ondernemers die klimaatbescherming al promoten of die zich inzetten om ervoor te zorgen dat de economie klimaatbescherming sneller vooruitgaat met innovatieve producten, technologieën, diensten en bedrijfsmodellen."

https://www.entrepreneurs4future.de/

KANTOOR EN MILIEU

Hulpbronnenbesparend gedrag in het dagelijkse kantoorleven en het in overweging nemen van milieuaspecten bij de aankoop van kantoorartikelen zijn van groot belang. Met de concurrentie "Kantoor en omgeving“Onderscheidt BAUM-pioniers.
Als pionier in de categorie “bedrijven tot 500 medewerkers” wist bb-net in 2020 de eerste plaats te behalen.
Button eerste prijs 2020

VRAGEN

Waarom zet ons bedrijf zich in voor wereldwijde klimaatbescherming?

De wereldgemeenschap heeft afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot minder dan 2 graden Celsius om catastrofale gevolgen te voorkomen. Maar de huidige toezeggingen van de afzonderlijke staten zijn slechts voldoende om de opwarming te beperken tot maximaal 4 graden. Om dit ambitiekloof te dichten is aanvullend en aanzienlijk commitment van bedrijven en burgers nodig. We hebben ingezien dat vrijwillige emissiereducties door bedrijven essentieel zijn om klimaatverandering effectief tegen te gaan. Daarom hebben we besloten om onze CO te verhogen2 Om emissies te neutraliseren en een bijdrage te willen leveren aan een leefbare toekomst. Omdat we de problemen niet alleen analyseren, maar ook aanpakken en oplossen.

Wat is een CO2-voetafdruk of een COXNUMX-voetafdruk?

De CO2-Footprint is de maatstaf voor de hoeveelheid broeikasgassen (gemeten in CO₂-equivalenten) die direct en indirect ontstaat door een activiteit van een individu, een bedrijf, een organisatie of een product. Het omvat de emissies van grondstoffen, productie, transport, handel, gebruik, recycling en verwijdering. Het basisidee van de CO2-Footprints of carbon footprints zijn dus om een ​​basis te creëren waarop de invloeden op het klimaat gemeten, beoordeeld en vergeleken kunnen worden. Op deze manier worden het benodigde reductiepotentieel in kaart gebracht, worden maatregelen ontwikkeld en wordt de effectiviteit beoordeeld.

De CO2 De voetafdruk van een bedrijf en de koolstofvoetafdruk van het product is de CO2 De voetafdruk van een product genoemd.

Wat betekent klimaatneutraliteit?

Volgens het principe van de CO2-compensatie zoals beschreven in het Kyoto-protocol, worden broeikasgassen die op de ene plek op aarde ontstaan ​​en niet kunnen worden vermeden, op een andere plek worden bespaard door middel van klimaatbeschermingsprojecten. Om dit te financieren, kopen bedrijven certificaten voor bijbehorende klimaatbeschermingsprojecten uit de zes beschikbare projectsectoren (biomassa, fornuizen, zonne-energie, bosbescherming, waterkracht en windenergie). Elk certificaat staat voor 1 ton CO2 die wordt bespaard door het betreffende project. Er zijn tal van klimaatbeschermingsprojecten over de hele wereld, waarvan de meeste projecten op het gebied van hernieuwbare energie ondersteunen. De initiatiefnemers van deze projecten ontvangen voor hun inzet emissiekredieten die verhandeld kunnen worden in de vorm van klimaatbeschermingscertificaten. De hoeveelheid wordt gemeten door het bijvoorbeeld te vergelijken met de uitstoot die zou ontstaan ​​bij de bouw van een kolencentrale.

Hoe werd de hoeveelheid CO2-uitstoot berekend door ons bedrijf?

We hebben het externe duurzaamheidsadviesbureau Focus Future de opdracht gegeven om de footprint van ons bedrijf te berekenen. De emissiebalans is berekend volgens de officiële richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol.

Wat wordt gerapporteerd onder het Greenhouse Gas Protocol?

De emissies worden binnen het Greenhouse Gas Protocol uitgesplitst naar scope 1, 2 en 3, die elk verschillende soorten broeikasgasemissies omvatten. Scope 1 omvat directe emissies van onze eigen energiesystemen. Scope 2 omvat emissies die indirect ontstaan ​​wanneer het bedrijf van energie wordt voorzien. Scope 3-emissies zijn bijkomende indirecte emissies die zich voordoen in de hele waardeketen.

Welke broeikasgassen worden meegenomen in de berekening?

Bij de berekening van de uitstoot van broeikasgassen zijn de zeven belangrijkste broeikasgassen gedefinieerd door het IPCC en het Protocol van Kyoto, kooldioxide (CO2), Methaan (CH4), Lachgas (N.2O), fluorkoolwaterstoffen (HFK's), perfluorkoolwaterstoffen (PFK's), stikstoftrifluoride (NF3) en zwavelhexafluoride (SF6) inbegrepen.

Wat zijn CO2-equivalenten?

Niet alle zeven belangrijkste broeikasgassen zijn even effectief. Methaan is z. B. 21 keer zo schadelijk voor het klimaat als CO2, Lachgas 310 keer en zwavelhexafluoride zelfs 14.000 keer. Om de emissies met elkaar te kunnen vergelijken, zijn alle broeikasgassen dus gebaseerd op CO2 omgezet. Men spreekt dan van CO2-Equivalenten.

Hoe worden de verzamelde verbruiksgegevens omgezet in broeikasgasemissies?

De verzamelde verbruiksgegevens (zoals elektriciteitsverbruik of brandstofverbruik) worden omgerekend met emissiefactoren die de uitstoot per eenheid specificeren (bijvoorbeeld per kilowattuur elektriciteit of liter benzine). De emissiefactoren zijn voornamelijk afkomstig van DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs), maar ook van de GEMIS-database (Global Emissions Model of Integrated Systems, IINAS) en van de Ecoinvent-database en worden regelmatig bijgewerkt.

Hoe worden emissiecertificaten gegenereerd?

De initiatiefnemers van de klimaatbeschermingsprojecten - voornamelijk duurzame energieprojecten - ontvangen voor hun inzet emissiekredieten die verhandeld kunnen worden in de vorm van klimaatbeschermingscertificaten. De hoeveelheid emissiecompensatie wordt gemeten b.v. B. in vergelijking met de emissies die zouden zijn ontstaan ​​door de bouw van een kolencentrale in plaats van het opwekken van duurzame elektriciteit.

Aan welke kwaliteitscriteria voldoen de klimaatbeschermingsprojecten?

De klimaatbeschermingsprojecten die we kopen, zijn elk geaccrediteerd, goedgekeurd en gecontroleerd volgens een van de drie internationaal erkende certificeringsnormen - VCS (Verified Carbon Standard), UN CER (Certified Emission Reduction of the United Nations) of de Gold Standard ontwikkeld door WWF. De validatie van de projectresultaten in termen van de behaalde CO2- Besparing, is gecertificeerd door onafhankelijke testinstanties, zoals de TÜV.

Wat gebeurt er met de CO2-certificaten nadat ze zijn gekocht?

Het aantal CO2-Certificaten zijn met pensioen. Dit is belangrijk omdat deze sluiting een voorwaarde is voor het ontwerp en de marketing van CO2- is een neutraal bedrijf en / of producten. Zonder uitschakeling, een CO2Het certificaat mag verder worden verhandeld op de vrijwillige markt, wat niet zou resulteren in extra emissiereducties.

Waarom worden internationale projecten ondersteund?

Klimaatverandering is mondiaal, dus het maakt niet uit waar CO2 Emissies worden uitgestoten of opgeslagen. Uiteindelijk is de som van de broeikasgassen doorslaggevend. In Duitsland is de vermindering of compensatie van CO2 erg duur, maar in opkomende en ontwikkelingslanden is de compensatie goedkoper. Het Kyoto-protocol, dat bindend is onder internationaal recht, bepaalt daarom dat zogenaamde klimaatbeschermingsprojecten die de uitstoot van broeikasgassen vermijden of verminderen, moeten plaatsvinden waar ze het meest economisch zijn. Er zijn dan ook veel projecten in opkomende en ontwikkelingslanden, aangezien het besparingspotentieel door nieuwe technologieën hier nog erg groot is en deze veel goedkoper kunnen worden ingezet. Daarnaast zijn de condities voor duurzame energiesystemen (zon, wind, water en biomassa) daar vaak veel gunstiger. Daarnaast dragen de projecten in opkomende en ontwikkelingslanden bij aan het verbeteren van de economische, sociale en ecologische situatie en ondersteunen ze de uitvoering van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Voor opkomende en ontwikkelingslanden is emissiehandel een belangrijke motor voor de overdracht van schone technologieën en duurzame economische ontwikkeling.

Viktor Rath

Viktor Rath, die werktuigbouwkunde heeft gestudeerd, werkt sinds 2018 met passie op het gebied van arbeidsveiligheid, milieu en energie in ons bedrijf.

Als specialist arbeidsveiligheid, milieuverantwoordelijke en specialist afvalverwerkingsbedrijf was hij grotendeels verantwoordelijk voor de uitvoering van ons duurzaamheidsconcept en effende hij de weg naar klimaatneutraliteit. Hij stelt zichzelf graag verdere vragen, maar ook suggesties hoe we nog beter kunnen worden.

Scroll naar boven