BB-NET IS VERANTWOORDELIJK

KLIMAAT NEUTRAAL
HET REFURBISHER

Sinds 1850 is de CO2-concentratie met 40% gestegen. Klimaatpositieve producten en een klimaatneutraal bedrijf laten zien dat dit ook economisch compatibel kan zijn.

Begin 2020 is bb-net opgericht door Focus op de toekomst als eerste Duitse klimaatneutrale bedrijf gecertificeerd op het gebied van IT-recycling.

Wij zijn ons bewust van de bijzondere verantwoordelijkheid als bedrijf jegens toekomstige generaties en handelen daarnaar. Al jaren bereiden we IT-apparaten met het merk tecXL voor om klimaatpositief te zijn. We controleren en valideren onze mogelijkheden om de CO2-uitstoot te minimaliseren en om onze producten en onze acties continu te optimaliseren. Dat lukt ons door een integraal duurzaamheidsconcept, een groot aantal milieuprojecten en de onvermijdelijke CO2-voetafdruk via klimaatcertificaten.

Focus toekomstig logo

KLIMAATSTRATEGIE IN 3 STAPPEN

Met behulp van gerichte maatregelen vermeiden we de CO2-impact en verminderen milieuvervuiling blijft toenemen. Alleen in de laatste stap compenseren we onvermijdelijke emissies door middel van betrouwbare klimaatbeschermingscertificaten.

VERMIJDEN
VERMINDEREN
COMPENSEREN

“Als milieu- en klimaatpoliticus ben ik onder de indruk van het duurzame beheer van bb-net. Door gebruikte IT, zoals laptops, te verwerken, levert het bedrijf een belangrijke bijdrage aan het zorgvuldig omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. "

Anja Weisgerber-logo
Anja Weisgerber
YouTube

Door de video te downloaden, accepteer je het privacybeleid van YouTube.
Meer weten?

Laad video

Wat betekent klimaatneutraliteit? Hoe kan een bedrijf klimaatneutraal worden? In de video legt Fokus Zukunft uit welke weg leidt naar klimaatneutraliteit en hoe het bedrijf nog beter kan, namelijk klimaatpositief.

UITSTOOT
EEN VERGOEDING

Het rapport is een belangrijke bouwsteen in onze inzet voor klimaatbescherming. Op basis van de vastgestelde waarden en door de aanschaf van een overeenkomstig aantal klimaatcertificaten is ons bedrijf klimaatneutraal gemaakt. Voor de berekening van de foodprint van ons bedrijf hebben we gebruik gemaakt van het externe duurzaamheidsadviesbureau "Focus op de toekomst" geïnstrueerd. De emissievoetafdruk is berekend aan de hand van de officiële richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol. Vergeleken met andere bedrijven van onze omvang en industrie is de emissiewaarde per werknemer 2,70 ton CO2 in de lage range.

De meeste resterende emissies zijn terug te voeren op de transportdiensten. Deze omvatten het ophalen van gebruikte IT-goederen bij onze partners en de levering van verwerkte tecXL-producten. Vanwege de mogelijke CO2-compensatie van DHL met hun programma GOGREEN de emissiecijfers tonen alleen vrachtvervoer. De werknemerspositie is een zeer bemoedigend cijfer. Deze gegevens verbergen het woon-werkverkeer van de werknemers, hun zakenreizen en de benodigde verbruiksartikelen in productie en kantoor. Wiskundig gezien is dit slechts 0,069 ton per werknemer per jaar! De energie combineert zowel warmte, water als brandstof. Afval komt overeen met het feitelijk verwijderde afval, zoals personeelsafval, verpakkingsmateriaal en dergelijke.

Bebossing van aangetaste weilanden in Uruguay

Het project omvat in totaal 18.191 hectare land dat tot dusver uitgebreid is begraasd door vleesvee en waarop bosplantages worden aangelegd om hoogwaardige, duurzame houtproducten te produceren en grote hoeveelheden kooldioxide uit de atmosfeer op te slaan. .

In het VCS Forest Uruguay-project worden tussen de 727 en 900 bomen per hectare geplant. Niet het hele landoppervlak van het project wordt echter beplant, maar ongeveer 60% ervan. Hierdoor wordt de biodiversiteit behouden en beschermd, bijvoorbeeld langs waterlopen.

Met onze bijdrage wordt circa 146 hectare van het projectgebied voor een jaar gesubsidieerd. Daarnaast draagt ​​het project bij aan zes SDG's (Sustainable Development Goals): geen armoede, fatsoenlijk werk en economische groei, minder ongelijkheid, duurzame consumptie en productie, maatregelen voor klimaatbescherming en leven op het land.

Meer informatie over de SDG's vind je hier.

Foto van het herbebossingsproject in Uruguay

Het Karcham Wangtoo-project aan de Sutlej-rivier in India

De regering van India en de regering van Himachal Pradesh (GOHP) hebben de Sutlej-rivier geïdentificeerd als een belangrijke bron van waterkracht en hebben waterkrachtprojecten langs de rivier en haar zijrivieren geïnitieerd. Het waterkrachtproject van Karcham Wangtoo maakt deel uit van een algemeen ontwikkelingsplan dat door de GOHP is voorgesteld voor het potentieel van het stroomgebied van Sutlej. Het project wordt ontwikkeld en geïmplementeerd door Jaypee Karcham Hydro Corporation Limited om het acute stroomtekort te helpen verlichten. Om onze uitstoot te compenseren, werden voor dit project 350 klimaatcertificaten verworven.

hydro-elektrische project_compensatie_foto

KLIMAAT POSITIEF.
ORANJE.

“Door onze missie om gebruikte IT gereed te maken en een tweede leven te geven meer dan 20 miljoen kilogram CO2-equivalenten in 2020 bespaard die het resultaat zou zijn van de volledige nieuwe productie van meer dan 80.000 IT-apparaten."

Michaël Bleicher
CEO, oprichter en innovatieve geest

“We moeten niet alleen efficiënter worden in de energiesector, maar ook in de IT-sector. Het in Schweinfurt gevestigde bedrijf bb-net bewijst dat dit mogelijk is.”

Ludwig Hartmann
Fractievoorzitter Bündnis 90 / Die Grünen

YouTube

Door de video te downloaden, accepteer je het privacybeleid van YouTube.
Meer weten?

Laad video

NIEUWE DOELEN

Bij bb-net veroorzaken zakenreizen een milieu-impact van 5 ton CO2. Via onze Google-beoordelingscampagne met Review Forest planten we een boom voor elke uitgebrachte stem.

Om dit te neutraliseren, hebben we ons ten doel gesteld om minimaal 400 bomen te planten.

Onze medewerkers moeten de mogelijkheid krijgen om een ​​e-bike te leasen zodat ze kunnen overstappen van auto en fiets naar het werk.

We ontvangen enkele tijdschriften, vakliteratuur en reclamemateriaal in gedrukte vorm. Het doel is om zoveel mogelijk over te schakelen op digitale alternatieven.

In 2021 moeten printpagina's ook opgeslagen worden op het gebied van IMS, productiebeheer en IT-administratie via collectieve administratie of de digitale handtekening.

De glanzende bedrukking op onze verzenddozen vervangen door milieuvriendelijke drukprocessen.

BEHAALDE DOELEN

Alle ruimtes van kantoor tot productie zijn volledig uitgerust met de nieuwste LED verlichtingssystemen.

Met de nieuwbouw en verhuizing in 2018 konden we een sterke invloed uitoefenen op de apparatuur en de milieuvriendelijkheid. Bovendien worden op veel plaatsen bewegingsmelders geïnstalleerd om onnodige verlichting te voorkomen.

Sinds 2019 gebruiken we alleen nog UTZ-gecertificeerde koffiebonen in de koffiemachines in de medewerkerslounges.

Vanaf het eerste jaar van certificering moeten boeren voldoen aan fundamentele economische, sociale en milieueisen. In de jaren daarna worden zwaardere en verdergaande criteria toegevoegd om tot continue verbetering te komen.

Sinds april 2013 wordt ons bedrijf voorzien van 100% groene stroom. Dit wordt geproduceerd uit waterkracht in VERBUND's German Inn energiecentrale pact.

De methode voor het opwekken van elektriciteit uit VERBUND waterkrachtcentrales voldoet aan de strenge criteria "CMS Standard Generation EE" van TÜV SÜD voor hernieuwbare energie.

Sinds mei 2013 gebruikt bb-net 100% gerecycled papier in alle printsystemen en neemt deel aan het initiatief “CEOs pro recycled paper”.

In het Pro Recycling Paper (IPR) -initiatief zetten bedrijven uit verschillende industrieën zich in voor de acceptatie en het wijdverbreide gebruik van gerecycled papier. Alle leden zijn toegewijd aan de principes en doelstellingen van het initiatief en dragen bij aan de uitvoering van de projecten.

Voor alle spuitbussen gebruiken we herbruikbare, speciale drukvaten die we zelf vullen met natuurlijke perslucht.

De reinigingsmiddelen die worden gebruikt om IT-producten opnieuw te verwerken, zijn consequent getest op hoge milieuvriendelijkheid.

Water betekent leven en energie. Door drinkwaterdispensers en herbruikbare flessen aan te schaffen, hebben we alle medewerkers toegang gegeven tot vers gekoeld, bruisend of plat water.

PET- of glazen flessen dragen ook bij aan de CO2-uitstoot door de complexe afval- of reinigingsprocessen.

We slaan twee vliegen in één klap:
Goed voor de medewerkers en voor het milieu.

Het in-house advertentiemateriaal werd verminderd en er werden duurzame reclamemedia geïntroduceerd, zoals balpennen van gerecycled materiaal en schrijfblokken van gerecycled papier. Er werd veel belang gehecht aan de productie met hernieuwbare of gerecyclede materialen.

De vermindering van het aantal afgedrukte pagina's werd succesvol omgezet naar digitale mailing. Flyers worden alleen gedrukt op milieuvriendelijk papier.

De verpakking is in 2020 verkleind. Bovendien zijn de inzetstukken van schuim en PVC volledig geëlimineerd.

Met de introductie van de digitale handtekening konden de afgedrukte pagina's in het personeelsgedeelte enorm worden bespaard.

Tot dusver zijn 62 pagina's met instellingen afgedrukt. Nu zou dit kunnen worden teruggebracht tot de 12 belangrijkste pagina's.

In oktober 2020 is met succes een laadstation voor elektrische voertuigen opgezet.

In 2020 werd 100% biologisch afbreekbare verpakkingstape voor het sluiten van kartonnen dozen geïntroduceerd in ons belangrijkste pakstation voor notebooks.

MILIEUBESCHERMING EN ONDERWIJS

Het bedrijf is zich er terdege van bewust dat klimaatbescherming nauw samenhangt met onderwijs. Bb-net ondersteunt de vereniging sinds 2019 "Labdoo". Al bijna tien jaar zet "Labdoo" zich in voor de wereldwijde verspreiding van onderwijs en informatietechnologie. Het hulpproject zamelt afgedankte laptops en tablets in en wil op een verantwoorde manier de "digitale kloof" met de gedoneerde IT verkleinen. Hierdoor krijgen kinderen over de hele wereld toegang tot ICT en onderwijs.

Logo van het Labdoo IT-hulpproject

VERDERE ACTIVITEITEN

Het in Schweinfurt gevestigde bedrijf neemt deel aan een groot aantal initiatieven. We dragen ons steentje bij door doelen te stellen, actieve samenwerking of financiële ondersteuning.

Alliantie voor ontwikkeling en klimaat - Logo PNG

Sinds 2020 steunen we de Alliantie voor Ontwikkeling en Klimaat van het federale ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Allianz vertrouwt op het potentieel van vrijwilligerswerk en het hefboomeffect van CO2-Compensatieprojecten in ontwikkelingslanden en opkomende landen.

https://allianz-entwicklung-klima.de/

Lidmaatschap Alliance Climate & Environment

ALLIANZ Klima & Umwelt is een vereniging van bedrijven die klimaat- en milieubescherming willen sensibiliseren en motiveren, naast actief betrokken te zijn bij hun eigen activiteiten. De aangesloten bedrijven zijn zelf allemaal klimaatneutraal. De bedrijven slagen hierin door de uitstoot die ze veroorzaken vast te leggen, te verminderen en te compenseren volgens de strategische triade van het Kyoto-protocol.

https://www.allianz-klima-umwelt.de/

kraanwater vriendelijk

de Schweinfurter IT Remarketing Bedrijf is opgericht door atype: kraan bekroond als kraanwatervriendelijk. atype: kraan is een non-profit organisatie die voor heeft gewerkt Kraanwater en gegen Water eruit Retourneerbaar en PET-flessen begint.  

https://atiptap.org/beratung/leitungswasserfreundlich/

BOOM logo

Onder de afkorting BAUM heeft de federale Duitse werkgroep voor milieubewust beheer eV sinds 1984 met succes en toekomstgericht economische, ecologische en sociale kwesties, d.w.z. de principes van duurzaamheid, met elkaar verbonden. Door lid te zijn van de BAUM-code, zet bb-net zich in voor duurzaam ondernemen.

https://www.baumev.de/Home.html

BNW-logo

Onder het motto "Let's VALUE together" werkt de BNW, als ecologisch georiënteerde bedrijfsvereniging, sectoroverschrijdend namens de aangesloten bedrijven aan een ambitieus milieu en duurzaam economisch beleid.

https://www.bnw-bundesverband.de/

logo_entrepreneursforfuture

"Wij zijn ondernemers die vandaag al klimaatbescherming promoten of ons inzetten om ervoor te zorgen dat de economie sneller vooruitgang boekt op het gebied van klimaatbescherming met innovatieve producten, technologieën, diensten en bedrijfsmodellen."

https://www.entrepreneurs4future.de/

moeilijk

Het doel van de overeenkomst is om de start en implementatie van ongeveer 500 nieuwe energie-efficiëntienetwerken van bedrijven tegen eind 2020 te ondersteunen en deze zoveel mogelijk te promoten. We zijn sinds 2014 lid van het netwerk.

https://www.effizienznetzwerke.org/

logo stad schweinfurt

Voor speciale renovatie- en energiebesparende projecten in de stad Schweinfurt, de stad Schweinfurt | Toegekend aan bb-net media GmbH in de categorie BEDRIJVEN in 2019.

initiatief recycling papier

In het Pro Recycling Paper (IPR) -initiatief zetten bedrijven uit verschillende industrieën zich in voor de acceptatie en het wijdverbreide gebruik van gerecycled papier. Alle leden zijn toegewijd aan de principes en doelstellingen van het initiatief en dragen bij aan de uitvoering van de projecten.

https://www.papiernetz.de/

mellifera_logo_reduced

Het netwerk "Bloeiend Landschap" heeft zich tot doel gesteld een betere voedselvoorziening voor bijen, hommels en dergelijke te creëren. Wij hebben ons in 2019 aangesloten bij het initiatief en sponsoren actief weilanden en bloemen.

https://bluehende-landschaft.de

LOGO PREVENT MO Groen RGB

Samen voor een circulaire economie
De PREVENT Waste Alliance is een samensmelting van organisaties uit het bedrijfsleven, de wetenschap, het maatschappelijk middenveld en overheidsinstellingen. Het werd in mei 2019 in Berlijn gelanceerd en dient als platform voor uitwisseling en internationale samenwerking.

https://prevent-waste.net/

umwpkt_rgb_mkr

bb-net zet zich sinds 2011 in voor een gekwalificeerde, vrijwillige milieuprestatie en is daarom deelnemer aan het Beierse Milieupact voor duurzame groei met milieu- en klimaatbescherming.

https://www.umweltpakt.bayern.de/

Umweltcluster Bayern-logo

Sinds mei 2021 is bb-net media GmbH ook lid van UmweltCluster Bayern, een initiatief van de Kamer van Industrie en Koophandel en het ClusterOffensief Bayern. Het doel van de vereniging is om het concurrentievermogen in Beieren en toegevoegde waarde in de Beierse milieu-economie te bevorderen door het geconcentreerde beheer van de "Environmental Technology Cluster".

Umweltcluster Bayern - Netwerk van de Beierse milieu-economie

Competitie voor kantoor en milieu 2021

Hulpbronnenbesparend, energiezuinig gedrag op kantoor en duurzame werkplekinrichting staan ​​centraal in de wedstrijd “Kantoor & Milieu”. We zijn erg blij om in 2021 als sponsor vertegenwoordigd te zijn.

https://www.baumev.de/Home.html

WpK-logo

Wirtschaft pro Klima is een initiatief van BAUM eV, het netwerk voor duurzaam ondernemen. Het initiatief biedt een platform voor bedrijven die werken onder een gemeenschappelijk credo voor klimaatbescherming en klimaatneutraliteit.

https://www.wirtschaftproklima.de/

KANTOOR EN MILIEU

Hulpbronnenbesparend gedrag in het dagelijkse kantoorleven en het in overweging nemen van milieuaspecten bij de aankoop van kantoorartikelen zijn van groot belang. Met de concurrentie "Kantoor en omgeving“Onderscheidt BAUM-pioniers.
Als pionier in de categorie “bedrijven tot 500 medewerkers” wist bb-net in 2020 de eerste plaats te behalen.
Button eerste prijs 2020

VRAGEN

Waarom zet ons bedrijf zich in voor wereldwijde klimaatbescherming?

De wereldgemeenschap heeft afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot minder dan 2 graden Celsius om catastrofale gevolgen te voorkomen. Maar de huidige toezeggingen van de afzonderlijke staten zijn slechts voldoende om de opwarming te beperken tot maximaal 4 graden. Om dit ambitiekloof te dichten is aanvullend en aanzienlijk commitment van bedrijven en burgers nodig. We hebben ingezien dat vrijwillige emissiereducties door bedrijven essentieel zijn om klimaatverandering effectief tegen te gaan. Daarom hebben we besloten om onze CO te verhogen2 Om emissies te neutraliseren en een bijdrage te willen leveren aan een leefbare toekomst. Omdat we de problemen niet alleen analyseren, maar ook aanpakken en oplossen.

Wat is een CO2-voetafdruk of een COXNUMX-voetafdruk?

De CO2-Footprint is de maatstaf voor de hoeveelheid broeikasgassen (gemeten in CO₂-equivalenten) die direct en indirect ontstaat door een activiteit van een individu, een bedrijf, een organisatie of een product. Het omvat de emissies van grondstoffen, productie, transport, handel, gebruik, recycling en verwijdering. Het basisidee van de CO2-Footprints of carbon footprints zijn dus om een ​​basis te creëren waarop de invloeden op het klimaat gemeten, beoordeeld en vergeleken kunnen worden. Op deze manier worden het benodigde reductiepotentieel in kaart gebracht, worden maatregelen ontwikkeld en wordt de effectiviteit beoordeeld.

De CO2 De voetafdruk van een bedrijf en de koolstofvoetafdruk van het product is de CO2 De voetafdruk van een product genoemd.

Wat betekent klimaatneutraliteit?

Volgens het principe van de CO2-compensatie zoals beschreven in het Kyoto-protocol, worden broeikasgassen die op de ene plek op aarde ontstaan ​​en niet kunnen worden vermeden, op een andere plek worden bespaard door middel van klimaatbeschermingsprojecten. Om dit te financieren, kopen bedrijven certificaten voor bijbehorende klimaatbeschermingsprojecten uit de zes beschikbare projectsectoren (biomassa, fornuizen, zonne-energie, bosbescherming, waterkracht en windenergie). Elk certificaat staat voor 1 ton CO2 die wordt bespaard door het betreffende project. Er zijn tal van klimaatbeschermingsprojecten over de hele wereld, waarvan de meeste projecten op het gebied van hernieuwbare energie ondersteunen. De initiatiefnemers van deze projecten ontvangen voor hun inzet emissiekredieten die verhandeld kunnen worden in de vorm van klimaatbeschermingscertificaten. De hoeveelheid wordt gemeten door het bijvoorbeeld te vergelijken met de uitstoot die zou ontstaan ​​bij de bouw van een kolencentrale.

Hoe werd de hoeveelheid CO2-uitstoot berekend door ons bedrijf?

We hebben het externe duurzaamheidsadviesbureau Focus Future de opdracht gegeven om de footprint van ons bedrijf te berekenen. De emissiebalans is berekend volgens de officiële richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol.

Wat wordt gerapporteerd onder het Greenhouse Gas Protocol?

De emissies worden binnen het Greenhouse Gas Protocol uitgesplitst naar scope 1, 2 en 3, die elk verschillende soorten broeikasgasemissies omvatten. Scope 1 omvat directe emissies van onze eigen energiesystemen. Scope 2 omvat emissies die indirect ontstaan ​​wanneer het bedrijf van energie wordt voorzien. Scope 3-emissies zijn bijkomende indirecte emissies die zich voordoen in de hele waardeketen.

Welke broeikasgassen worden meegenomen in de berekening?

Bij de berekening van de uitstoot van broeikasgassen zijn de zeven belangrijkste broeikasgassen gedefinieerd door het IPCC en het Protocol van Kyoto, kooldioxide (CO2), Methaan (CH4), Lachgas (N.2O), fluorkoolwaterstoffen (HFK's), perfluorkoolwaterstoffen (PFK's), stikstoftrifluoride (NF3) en zwavelhexafluoride (SF6) inbegrepen.

Wat zijn CO2-equivalenten?

Niet alle zeven belangrijkste broeikasgassen zijn even effectief. Methaan is z. B. 21 keer zo schadelijk voor het klimaat als CO2, Lachgas 310 keer en zwavelhexafluoride zelfs 14.000 keer. Om de emissies met elkaar te kunnen vergelijken, zijn alle broeikasgassen dus gebaseerd op CO2 omgezet. Men spreekt dan van CO2-Equivalenten.

Hoe worden de verzamelde verbruiksgegevens omgezet in broeikasgasemissies?

De verzamelde verbruiksgegevens (zoals elektriciteitsverbruik of brandstofverbruik) worden omgerekend met emissiefactoren die de uitstoot per eenheid specificeren (bijvoorbeeld per kilowattuur elektriciteit of liter benzine). De emissiefactoren zijn voornamelijk afkomstig van DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs), maar ook van de GEMIS-database (Global Emissions Model of Integrated Systems, IINAS) en van de Ecoinvent-database en worden regelmatig bijgewerkt.

Hoe worden emissiecertificaten gegenereerd?

De initiatiefnemers van de klimaatbeschermingsprojecten - voornamelijk duurzame energieprojecten - ontvangen voor hun inzet emissiekredieten die verhandeld kunnen worden in de vorm van klimaatbeschermingscertificaten. De hoeveelheid emissiecompensatie wordt gemeten b.v. B. in vergelijking met de emissies die zouden zijn ontstaan ​​door de bouw van een kolencentrale in plaats van het opwekken van duurzame elektriciteit.

Aan welke kwaliteitscriteria voldoen de klimaatbeschermingsprojecten?

De klimaatbeschermingsprojecten die we kopen, zijn elk geaccrediteerd, goedgekeurd en gecontroleerd volgens een van de drie internationaal erkende certificeringsnormen - VCS (Verified Carbon Standard), UN CER (Certified Emission Reduction of the United Nations) of de Gold Standard ontwikkeld door WWF. De validatie van de projectresultaten in termen van de behaalde CO2- Besparing, is gecertificeerd door onafhankelijke testinstanties, zoals de TÜV.

Wat gebeurt er met de CO2-certificaten nadat ze zijn gekocht?

Het aantal CO2-Certificaten zijn met pensioen. Dit is belangrijk omdat deze sluiting een voorwaarde is voor het ontwerp en de marketing van CO2- is een neutraal bedrijf en / of producten. Zonder uitschakeling, een CO2Het certificaat mag verder worden verhandeld op de vrijwillige markt, wat niet zou resulteren in extra emissiereducties.

Waarom worden internationale projecten ondersteund?

Klimaatverandering is mondiaal, dus het maakt niet uit waar CO2 Emissies worden uitgestoten of opgeslagen. Uiteindelijk is de som van de broeikasgassen doorslaggevend. In Duitsland is de vermindering of compensatie van CO2 erg duur, maar in opkomende en ontwikkelingslanden is de compensatie goedkoper. Het Kyoto-protocol, dat bindend is onder internationaal recht, bepaalt daarom dat zogenaamde klimaatbeschermingsprojecten die de uitstoot van broeikasgassen vermijden of verminderen, moeten plaatsvinden waar ze het meest economisch zijn. Er zijn dan ook veel projecten in opkomende en ontwikkelingslanden, aangezien het besparingspotentieel door nieuwe technologieën hier nog erg groot is en deze veel goedkoper kunnen worden ingezet. Daarnaast zijn de condities voor duurzame energiesystemen (zon, wind, water en biomassa) daar vaak veel gunstiger. Daarnaast dragen de projecten in opkomende en ontwikkelingslanden bij aan het verbeteren van de economische, sociale en ecologische situatie en ondersteunen ze de uitvoering van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Voor opkomende en ontwikkelingslanden is emissiehandel een belangrijke motor voor de overdracht van schone technologieën en duurzame economische ontwikkeling.

Scroll naar boven