Duurzame IT door renovatie

duurzaamheid door renovatie
Reconditioned IT geniet ook een toenemende populariteit in de B2B-omgeving. Enerzijds blijkt het ecologisch verantwoord te zijn, aangezien de natuurlijke hulpbronnen worden behouden, en anderzijds kunnen bedrijven aanzienlijke besparingen realiseren door gebruik te maken van gebruikte bedrijfs-IT.

Met de toenemende opkomst van professioneel voorbereide notebooks, computers en TFT-schermen, groeit de vraag van refurbishers zoals bb-net-media al jaren gestaag. Opgericht in 1995 als een klein garagebedrijf door algemeen directeur Michael Bleicher, is een van de toonaangevende remarketingbedrijven in Europa de afgelopen 25 jaar ontstaan.

Met de voortdurende groei van het bedrijf nam ook de benodigde ruimte toe.Daarom werd op de locatie Schweinfurt een nieuw hoofdkantoor gebouwd volgens de nieuwste technische normen en in 2018 betrokken. Inmiddels zorgen meer dan 65 medewerkers ervoor dat wekelijks zo'n 2000 toestellen worden gereviseerd en terug op de markt komen.

Maar het begint bij de aanschaf van gebruikte bedrijfsmiddelen. Aangezien veel bedrijven hun IT-apparatuur vernieuwen in cycli van ongeveer drie jaar, zijn dit meestal leaseopbrengsten. Voor veel bedrijven is het weggooien van oude apparaten in eerste instantie echter een tijdrovend en ondoorzichtig onderwerp. Bedrijven houden zich vooral bezig met vragen als “Wat is mijn oude hardware nog waard?”, “Wat gebeurt er met mijn data?” Of “Wie zorgt voor de logistiek?”.

Bij bb-net media komt dit allemaal uit één hand. De refurbisher in Schweinfurt biedt eerlijke afkoopwaarden, een hoge mate van procestransparantie en een uitgebreide service, van logistiek tot veilige GDPR-conforme datavernietiging. Het Neder-Frankische bedrijf, dat zich primair richt op de fabrikanten Dell, Fujitsu, HP, Lenovo en Toshiba en, meer recentelijk, Apple, garandeert een solide basis voor professionele IT-terugkoop.

Na de aanschaf worden de notebooks, pc's en beeldschermen verzonden voor verwerking. Het nieuwe hoofdkantoor van het bedrijf met een totale bruikbare oppervlakte van 6000 m² in combinatie met geavanceerde digitale processen maakt de verwerking van 8000 apparaten per maand mogelijk. Volgens Bleicher beschikt het modern uitgeruste gebouw over geavanceerde beveiligingssystemen om de gegevensbeveiliging van de apparaten met nog niet verwijderde gegevensdragers te garanderen. De schoongemaakte, eventueel gerepareerde en deels voorzien van nieuwe componenten, zakelijke pc's en notebooks worden door bb-net Media, als een van de slechts circa 70 gecertificeerde Microsoft Authorized Refurbishers wereldwijd, eindelijk geladen met actuele Windows-versies.

Dankzij productie-geoptimaliseerde en volledig digitale processen wordt gebruikte IT onder het merklabel "tecXL" omgevormd tot een nieuw technologisch product. Het merk "tecXL - technology like new" is het kwaliteitszegel van bb-net, dat door de jaren heen continu werd ontwikkeld. Het hiervoor ontworpen partnerprogramma "tecXL" heeft nu 600 leden uit alle retaildomeinen. Concreet zijn dit vakhandelaars, systeemhuizen en de daarbij behorende groepen zoals comTeam of Synaxon. Bb-net media bedient ook bijna alle bekende e- en retailers. Bovendien zijn de goederen beschikbaar op aankoopplatforms zoals ITScope, Mercateo en Coop.

Naast de kwaliteit van zijn producten, die de Refurbisher niet in de laatste plaats onderstreept met het motto "Kwaliteit creëert waarde", speelt het thema duurzaamheid een belangrijke rol bij bb-net media. Door gebruikte IT-apparatuur te hergebruiken en voor te bereiden op de tweede levenscyclus, dragen bedrijven die de hardware aan bb-net leveren of gebruiken actief bij aan de bescherming van het milieu. Op basis van de door fabrikanten aangeleverde CO2-waarden over de gehele levenscyclus is het mogelijk om de reductie van klimaatschadelijke broeikasgassen en energie te berekenen afhankelijk van het type en aantal apparaten. Sinds dit jaar ontvangen bedrijven van bb-net dan ook een CO2-certificaat voor hun inzet voor het milieu, wat dit engagement bewijst.

De specialist voor verwerkte IT-producten is zich ook bewust van zijn eigen verantwoordelijkheid naar het milieu toe. Het in Schweinfurt gevestigde bedrijf heeft naast zijn hoofdtaak ook milieubewuste maatregelen genomen: een bloemensponsoring werd afgesloten, nieuwe processen in de productie ontwikkeld om elektriciteit te besparen en overgestapt op biokleefband. Daarnaast zijn er nieuwe fietsenstallingen gecreëerd voor medewerkers. Vele andere maatregelen zoals het gebruik van groene stroom of ecologisch onschadelijke reinigingsmiddelen, verbruiksartikelen en verpakkingsmaterialen, UTZ-gecertificeerde koffie en strikte afvalscheiding zijn voor bb-net al jaren vanzelfsprekend. Tegen 2025 wil het bedrijf alle verpakkingen omzetten in 95 procent recyclebaar materiaal en het printvolume tot een minimum beperken - dit jaar deed CEO Michael Bleicher deze belofte ook in het "Entrepreneurs For Future" -initiatief. Bleicher is zich er ook van bewust dat klimaatbescherming en onderwijs nauw met elkaar verbonden zijn. Bb-net ondersteunt onlangs de vereniging Labdoo. Hij zamelt gebruikte computers, tablets en laptops in, bouwt ze indien nodig opnieuw op en levert aan scholen over de hele wereld.

www.bbnet.de

PERSBERICHTEN


DateiActie
cebra-special-issue-it-and-sourcing-2019-02.pdfDownloaden
?no_cache=1&cHash=3691f18b15035306316011a47935ab42#p=10Downloaden