Met gebruikte hardware tegen de crisis

M. Bleicher, CEO van bb-net
In de loop van de snelle mobilisatie van de arbeidswereld was er ook meer vraag dan ooit naar gebruikte apparatuur. Tegelijkertijd legt het problemen bloot zoals de afhankelijkheid van Aziatische producenten en een gebrek aan duurzaamheidsbewustzijn, legt Michael Bleicher uit in een interview met ICT CHANNEL.

ICT-KANAAL: Meneer Bleicher, de pandemie heeft de trend naar mobiel werken aanzienlijk versneld. In hoeverre heeft dat de vraag naar gebruikte systemen beïnvloed?

Michaël Bleicher: Door de benodigde apparatuur voor thuiskantoor / scholing werden we geconfronteerd met een enorme toename van de vraag. Wat betekende dat we just-in-time aan het produceren waren en nauwelijks voorraad hadden. Dit had gevolgen voor de gehele markt voor nieuwe en gebruikte goederen. De focus lag duidelijk op mobiele apparaten, het desktopgebied is sterk afgenomen.

ICT-KANAAL: In hoeverre speelde het volgens u een rol bij de toegenomen beslissing om tweedehands te kopen dat nieuwe laptops vaak uitverkocht waren?

Bleker: Het vermogen om te leveren moest in de markt worden bewezen. In die tijd was het voor partners en klanten van ondergeschikt belang of het toestel nieuw of refurbished was. IT-remarketing heeft het afgelopen jaar een positieve boost gekregen. Bedrijven die tot nu toe nog sceptisch waren over herverwerkte hardware, verkenden noodgedwongen nieuw terrein en waren overtuigd door de onverslaanbare argumenten van refurbished IT. Kwaliteit, levering en prestaties, aantrekkelijke prijzen - professioneel gerenoveerde apparaten houden zich aan wat ze beloven. Het kan daarom worden gezegd dat partners die zich hebben opengesteld voor producten met een verlengde levenscyclus, meestal op de lange termijn afhankelijk zijn van het gebruik van deze apparaten. De opleving maakte het mogelijk om in zeer korte tijd langetermijnverkoopkanalen uit te breiden, wat de aanschaf van gebruikte apparaten en het daarmee samenhangende gebrek aan verantwoord omgaan met IT-hardware in Duitsland echter heel duidelijk maakte.

ICT-KANAAL: Om dat te veranderen heb je in 2020 onder meer de »Initiatief voor duurzame, veilige IT-evolutie«(INSI) opgericht. Zou dit, en dus ook het sociale deel in de vorm van apparaatdonaties, ook kunnen profiteren van de sterke vraag?

Bleker: Het INSI-initiatief werpt zijn eerste vruchten af ​​en sommige projecten zijn al uitgevoerd. Het volledige potentieel van het initiatief is echter nog niet bereikt. Desalniettemin zijn er al donaties van kleinere apparaten, ook die van onze eigen projecten, overhandigd. Voor het nieuwe jaar willen we INSI verder pushen en bedrijven de mogelijkheid bieden om een ​​positieve bijdrage te leveren aan ons milieu en de onderwijssector te ondersteunen met hun buiten gebruik gestelde hardware.

De bevoorradingssituatie blijft ondanks verspilling solide

ICT-KANAAL: Verhoogt de mobilisatie van de werkende wereld ook de vraag naar huurmodellen omdat bedrijven de lockdowns proberen te overbruggen met geleende toestellen?

Bleker: Vast en zeker. Ook hebben we diverse projecten met partners in de verhuur-IT-sector kunnen uitvoeren en refurbished IT tijdelijk weer op de markt kunnen brengen. Sommige partners waren zo onder de indruk van de kwaliteit van hun verhuurmateriaal dat ze het overnamen zodra de huurperiode afliep. Door de huidige situatie zal de vraag naar uitgeleende toestellen niet afnemen en een rol blijven spelen in ons portfolio.

ICT-KANAAL: Hoe goed kan en kunt u nog zorgen voor uw partners en in hoeverre spelen factoren als lockdowns en hygiënevoorschriften een rol?

Bleker: Dankzij langdurige en betrouwbare partnerships hebben we de moeilijke bevoorrading relatief goed kunnen overwinnen en piekbelastingen kunnen opvangen. Sommige projecten werden echter voorlopig stopgezet vanwege het tekort aan nieuwe goederen en ook vanwege hygiëneconcepten. Veel bedrijven hebben de toegang en leveringen of, in ons geval, het ophalen van goederen op hun terrein tot een minimum beperkt. Hierdoor kon de buiten gebruik gestelde IT niet zoals afgesproken worden opgehaald en verwerkt in ons technologiecentrum, maar werd deze als reserve bij de klant opgeslagen. Ons pand stelt ons in staat onze productie met voldoende afstand, maskervereisten en ploegensystemen voort te zetten, bijvoorbeeld tijdens pauzes. Thuiskantoor in het commerciële gebied was al voor de pandemie standaard bij bb-net, wat betekent dat er al dan niet service- of contactbeperkingen waren voor klanten en partners.

ICT-KANAAL: Wat betekenen deze veranderingen voor de inkoop en dus de nabije toekomst? Worden mobiele apparaten steeds schaarser terwijl desktops er in overvloed zijn?

Bleker: De grootste uitdaging in de IT-remarketingsector is de inkoop van de goederen. Hoe meer bedrijven hun gebruikte hardware opslaan, hoe moeilijker de aanschaf is. Het probleem met de beschikbaarheid van nieuwe hardware is enigszins gestabiliseerd, wat betekent dat meer IT die buiten gebruik is gesteld, wordt overgedragen aan Refurbisher en dat de inkoop iets eenvoudiger verloopt. De trend naar mobiele apparaten in vergelijking met desktops is duidelijk te zien en zal vermoedelijk niet afvlakken, maar juist toenemen.

Op handen zijnde einde voor talloze Microsoft-refurbishers

ICT-KANAAL: In welke mate zal de huidige ervaring volgens u de wereld van het werk veranderen buiten de acute situatie en hoe kan de gebruikte markt hiervan profiteren?

Bleker: De werkende wereld in alle bedrijfstakken wordt digitaler dan ooit tevoren. Begin vorig jaar was het thuiskantoor voor velen nog een absoluut privilege, maar het wordt steeds meer standaard. De voordelen voor werknemers, werkgevers en ook voor onze omgeving zijn groot, maar gaan ook gepaard met veel vertrouwen, discipline en enkele veranderingen. Desalniettemin zal mobiel werken, zelfs na de terugkeer naar normaliteit, zijn populariteit niet verliezen, maar er een integraal onderdeel van uitmaken. Door permanente en extra werkplekken voor thuiskantoren te creëren, gaan we uit van een aanhoudende vraag naar mobiele apparaten, en daarom zullen de bijbehorende hardwarevereisten hopelijk een groot licht werpen op de gerenoveerde IT-markt.

ICT-KANAAL: Naast de uitzonderlijke situatie veroorzaakt door Covid-19, moest u dit jaar de integratie van de talrijke kleinere refurbishers die Microsoft had stopgezet, beheren. Hoe goed werkte dit en u kunt ervan uitgaan dat de meeste van de getroffenen onder de nieuwe omstandigheden op de markt zullen blijven

Bleker: Het merendeel van het goedgekeurde Microsoft RRP-programma kon niet worden onderschept door bestaande MAR-partners. De discrepantie tussen de bedrijven en de dreigende omschakeling naar uitsluitend digitale licenties was te groot. Desalniettemin waren we in staat om ons partnerlandschap op dit gebied te verviervoudigen en gaan we ervan uit dat de top 15 procent van het programma nu hun bedrijf kan voortzetten via andere MAR-partners.

ICT-KANAAL: Bij Microsoft draait het nieuwe jaar om digitale licenties. Welke uitdagingen brengt dit met zich mee en hoe kunt u de partners ondersteunen? Welke andere trends of onderwerpen verwacht je?

Bleker: De grootste uitdaging is de integratie van het digitale proces bij TPR-partners (noot redacteur: third party resellers). De uitvoering en de daarbij behorende inspanning mogen niet worden onderschat. Uiteindelijk zorgt deze stap er echter voor dat digitale licenties op lange termijn winstgevend kunnen worden ingezet. Andere trends zouden kunnen zijn dat andere softwareleveranciers deze "spirit" ook overnemen en steeds meer digitale in plaats van analoge producten aanbieden.

Meer hulp voor bedrijven en overheden

ICT-KANAAL: Wat is uw algemene beoordeling van het afgelopen jaar en welke feedback hebben uw partners ontvangen?

Bleker: Vanuit economisch oogpunt was 2020 consequent positief en veeleisender dan gemiddeld. Dat vinden wij positief, want het geeft de extra snelheid die nodig is om verder te ontwikkelen. De pandemie heeft de zwakke punten op de markten aangetoond. De afhankelijkheid van China en zijn productiefaciliteiten, de gevoeligheid van toeleveringsketens en de langverwachte digitalisering op alle gebieden. De online detailhandel heeft opnieuw een groot deel van de taart afgenomen van de fysieke detailhandel, en winkeliers die alleen door fysieke winkels reizen, hebben aanzienlijke verliezen geleden. Het reddingspakket loopt volgend jaar af en zal de volledige impact van de pandemie onthullen. Daarnaast zijn de prijzen op de markt oververhit en is de beschikbaarheid nog schaars. We zijn erg sceptisch over 2021.

ICT-KANAAL: Is herverwerking nog steeds de trend, vooral omdat groene IT momenteel een opleving doormaakt?

Bleker: Elk bedrijf, ongeacht de grootte, staat voor de uitdaging om zijn gebruikte apparatuur weg te gooien. Onze samenleving legt steeds meer druk op bedrijven om op alle vlakken duurzaam te handelen en zich te verzetten tegen de wegwerpmaatschappij. Veel bedrijven en instellingen hebben de neiging open te staan ​​voor een verantwoorde omgang met hun gebruikte IT, maar schrikken ervoor om hun interne processen om te zetten en vrezen voor extra kosten.

ICT-KANAAL: Welke nieuwe ideeën kunnen u en uw partners gebruiken om bedrijven en overheden te helpen deze uitdaging het hoofd te bieden?

Bleker: Om met name kleinere bedrijven de kans te geven duurzaam om te gaan met de buiten gebruik gestelde IT, kunnen ze gebruikmaken van bb-net Groene IT-box huur. De Green-IT Box dient als mobiele tussenopslag voor de buiten gebruik gestelde bedrijfshardware, ongeacht de tijdsduur. Bedrijven kunnen hun gebruikte IT gemakkelijk en centraal opslaan en op elk moment het ophalen en bezorgen van bestellingen bij bb-net. Nadat de goederen zijn verzonden, worden ze op serienummerbasis gecontroleerd in het Schweinfurt Technology Center, worden de gegevens verwijderd en geëvalueerd op basis van eerlijke marktprijzen en wordt de betaling gestart. Alle services zijn al in de huurprijs inbegrepen, waardoor het bedrijf geen extra kosten maakt.

 

PERSBERICHTEN


DateiActie
ICT_05.02.2021_Met gebruikte hardware tegen de crisis (LINK)Downloaden