Microsoft wijkt volledig af van de RRP's

bbnet_windowslicenses
Een paar weken geleden kondigde Microsoft aan zijn "Registered Refurbisher" -partners aan dat ze in de toekomst alleen nog via de MAR's bediend zullen worden. Wat dit betekent voor getroffenen, legt algemeen directeur Michael Bleicher van bb-net uit, die hen wil ondersteunen met zijn eigen partnerprogramma.

Het nieuws van Microsoft kwam als een complete verrassing voor veel van de ongeveer 3.000 geregistreerde refurbishers (RRP) wereldwijd: in juni kregen ze per e-mail te horen dat hun partnerniveau zonder vervanging op 1 oktober zou worden geannuleerd (zie “Microsoft annuleert het refurbisher-programma «). Ze mogen alleen gebruikte pc's opnemen met hun resterende licenties tot het einde van het jaar, maar moeten ze dan uiterlijk op 30 juni 2021 verkopen. In de toekomst zullen ze als “Third Party Refurbisher” (TPR) contact moeten opnemen met een van de bijna 70 Authorized Refurbishers (MAR) om de licenties met korting te blijven krijgen voor de verkoop van hun refurbished devices aan onderwijsinstellingen, autoriteiten en non-profitorganisaties. Geen wonder dus dat de onzekerheid nu groot is. Veel verbouwers weten niet hoe deze samenwerking moet werken en welke extra hindernissen en kosten dit met zich meebrengt.

Als een van de eerste MAR's ter wereld heeft het Duitse bb-net nu een uitgebreid partnerprogramma gelanceerd om bij te praten met Registered Refurbishers. In een interview met CRN legt oprichter en algemeen directeur Michael Bleicher uit hoe verrassend de veranderingen waren voor zijn bedrijf, wat ze betekenen voor de getroffenen en welke voordelen hij de nieuwe partners biedt met de »bb-net licentieprogramma«(BLP) kan bieden. Hij kijkt ook naar andere aanstaande veranderingen, zoals de omschakeling digitale Licenties rond de jaarwisseling, wat voor veel partners nog steeds hoofdpijn is.

INTERVIEW

CRN: De heer Bleicher, de "Registered Refurbishers" (RRP), waren overrompeld door de aankondiging door Microsoft van de wijzigingen in het refurbisher-programma. Hoe verrassend was de stap voor bb-net als grote Authorized Refurbisher (MAR)?
Michaël Bleicher: Wat zou mij moeten verrassen in de samenwerking met Microsoft? Maar ja, de veranderingen kwamen heel onverwacht en zelfs wij als Authorized Refurbishers hadden er van tevoren geen kennis van.

"Misschien niet helemaal het juiste moment"

CRN: Enkele van de eerdere RRP's meldden aan CRN dat hun bedrijf het momenteel erg goed doet vanwege de corona-gerelateerde digitaliseringstoename. Was dat volgens u een goed moment om de verandering door te voeren?Bleker: Vooral in de tijd van Corona, wanneer licenties voor non-profitorganisaties en bijbehorende apparaten meer dan ooit nodig zijn, is dat misschien niet het juiste moment. Maar nu is het belangrijk dat alle betrokkenen met volle inzet het beste uit de nieuwe situatie halen.

CRN: In hoeverre heeft uw bedrijf zich adequaat kunnen aanpassen aan de nieuwe taken die het vanaf het najaar als supervisor op zich neemt voor de vorige RRP's?
Bleker: In de vele jaren en door het agile werk hier bij bb-net hebben we geleerd snel te reageren op invloeden van buitenaf. We zijn MAR sinds 2012 en zijn al 25 jaar actief in de renovatiebranche, dus we hebben een schat aan ervaring waar we toegang toe hebben. Daarnaast hebben we al enkele zogenaamde "Third Party Refurbisher" -contracten (TPR) met voormalige MAR's en RRP's uit de DACH-regio. Dit betekent dat de bijbehorende processen, onze eigen contracten en rapportages al een vast geïnstalleerd en goed werkend proces zijn.
Zodra we op de hoogte waren van de wijzigingen, hebben we een projectteam samengesteld om te bekijken wat we konden doen voor de uitgaande RRP's en hoe we ze bij ons konden betrekken. Daartoe haalden we een lang gepland project uit de la en lanceerden zo ons »bb-net licentiepartnerprogramma« (BLP). Dit resulteerde in onze nieuwe informatiepagina, die de RRP's een overzicht zou moeten geven en de weg zou moeten effenen voor de overgang naar bb-net als MAR.

CRN: Zijn er al eerste meldingen of contacten geweest van geregistreerde refurbishers die nu op zoek zijn naar een MAR-partner?
Bleker: Kort na de interne informatie van Microsoft aan de RRP's kregen we de eerste onderzoeken. Dat komt zeker ook door onze goede naam en bekendheid in de branche. Bovendien zijn sommige RRP's al onze klant en brengen ze onze tecXL-producten actief op de markt.

Voorwaarden voor TPR's

CRN: Bent u klaar om bestaande RRP's in grote aantallen als nieuwe TPR-partners te accepteren?
Bleker: Ik zou zeggen ja, we zijn er klaar voor. Het accepteren van een groot aantal nieuwe klanten op dit gebied stelt ons natuurlijk ook voor uitdagingen. Het is niet voldoende om licenties te bestellen en ze vervolgens te verkopen. We zullen ons programma zeker technisch blijven uitbreiden om de processen zo te maken digitaal en om het zo eenvoudig mogelijk te maken. Het licentiepartnerprogramma van bb-net is nog maar het begin en ik kan me goed voorstellen dat we doorgaan met het implementeren van voordelen voor de partners om zo een solide en aantrekkelijk programma voor refurbishers te creëren. Ik vergelijk dat met ons tecXL-partnerprogramma: het is ook continu gegroeid en is een professioneel systeem geworden voor meer dan 600 dealers.

CRN: Zullen de inspanningen die nodig zijn om voor de RRP-partners te zorgen, onder de nieuwe omstandigheden vergelijkbaar zijn met eerdere praktijken - en is het de moeite waard?
Bleker: De inspanning is natuurlijk beduidend hoger door de verschillende groottes van de partners, de IT-infrastructuur die in de bedrijven aanwezig is, maar ook de verschillende wensen. Wat niet mag worden vergeten, is dat Microsoft volledig loskomt van de RRP's. Met andere woorden, we zullen in de toekomst uw contractpartner zijn en als gevolg daarvan zullen we ook de volledige technische ondersteuning en verantwoordelijkheid voor de partners op ons moeten nemen. Zeker wat betreft de vereiste rapportage van de licenties, moeten we ervoor zorgen dat onze collega's de licenties niet misbruiken en zich houden aan de bepalingen van een TPR.
Veel valt hier voor ons zeker niet te verdienen, maar dat staat voorlopig ook op de achtergrond. Door onze omvang en als innovator voor de refurbisher-markt zien we het bijna als een verplichting om oplossingen aan te bieden.

CRN: Kunt u de vrees van de RRP's over een prijsverhoging van licenties met specifieke voorwaarden tegengaan?
Bleker: Op dit moment kan ik zeggen dat een voormalige RRP dezelfde voorwaarden krijgt als in de directe samenwerking met Microsoft. Maar we weten nog niet welke veranderingen Microsoft zal doorvoeren voor de lancering - ook al zou ik, net als de betrokken partners, daar natuurlijk de voorkeur aan geven.

CRN: Zoals u weet, is Microsoft al enige tijd bezig met grote veranderingen in het Refurbisher-programma. Zijn de MAR's de volgende?
Bleker: U kunt aan de algemene beslissing zien hoe snel programma's veranderen of worden stopgezet. Daar denken we bij MAR natuurlijk ook over na. Maar aangezien we een zeer nauwe samenwerking hebben met Microsoft, het heel goed doen en tot een aanzienlijke omvang in de markt zijn uitgegroeid, zie ik onszelf als bb-net gewapend voor toekomstige veranderingen, zelfs als deze van invloed zijn op het MAR-programma.
De huidige verandering is zeker ook voor ons een kans en laat zien dat het huiswerk dat we in het verleden hebben gedaan nu een positief effect op ons heeft. Zoals altijd blijft de markt voor gebruikte en gereviseerde apparaten spannend en kijk ik uit naar verdere ontwikkelingen.

Microsoft schakelt over op digitale licenties

CRN: Rond de jaarwisseling begint de omschakeling naar digitale licenties in de Microsoft-wereld. Is uw bedrijf hier al voldoende op voorbereid?
Bleker: We zijn hier goed gepositioneerd. Microsoft heeft twee jaar geleden een pilotproject uitgerold en we waren vanaf het begin aan boord. De toepassingen die de groep ons ter beschikking stelde, waren echter niet voldoende om de behoeften van een refurbisher en de onzekere factoren in een fabricageproces in kaart te brengen. Via ons in-house DevOps-team hebben we daarom onze eigen stukjes software en interfaces ontwikkeld om het probleem aan te pakken digitale Om de licentie volledig in kaart te kunnen brengen.
Het kostte ons ruim 6 maanden om een ​​soepel proces te implementeren. Inmiddels hebben we op de nieuwe basis ruim 100.000 installaties uitgevoerd, dus dit is business as usual geworden. Overigens zijn wij vanaf vandaag de enige MAR in de DACH-regio die dit in kaart kan brengen en in de praktijk kan doen. Volgens mijn informatie zijn er wereldwijd maar zes bedrijven. Dit toont opnieuw de enorme competentie die we in huis hebben en welke pionierspositie we hier innemen in innovatieve nieuwe dingen.
Uiteindelijk moet ik toegeven dat de integratie van digitale productsleutels ook een zegen was. Als gevolg hiervan werden onze productieprocessen slanker en sneller en konden mogelijke mens-machinefouten verder worden verminderd.

CRN: Kunnen naar uw mening zelfs kleinere providers deze inspanning aan en hoe kan bb-net hen eventueel helpen?
Bleker: Hier komt de crux van de verandering. Strategisch gezien heeft Microsoft een goede tijd voor zichzelf gekozen. Kleine MAR's of RRP's digitale Het wijzigen van licenties vereist veel ondersteuning en brengt problemen aan het licht. En ik denk dat de groep zich er ook van bewust is dat velen de verandering niet eens kunnen doorgeven. Microsoft verschuift het werk naar de MAR's en lost veel problemen in één klap op.
Deze infrastructuur, zoals die bij ons te vinden is, is niet te verwachten van de mogelijke nieuwe partner. Maar we zijn al aan het onderzoeken welke mogelijkheden we kunnen creëren om het leven van de nieuwe partner zo gemakkelijk mogelijk te maken. Hier vertrouwen we op onze eigen softwareontwikkeling, namelijk voortbouwen op de tools van Microsoft om verdere refurbishing mogelijk te maken, zelfs na het “sticker” -tijdperk.
Maar ik wil op dit moment niet te veel onthullen, maar ik ben in een goed humeur dat we het kunnen doen. Ook en vooral met betrekking tot de ontwikkelingen die nog komen gaan, dient elke RRP daarom goed af te wegen met wie hij een contract wil aangaan; dit geldt ook voor bestaande TPR of MAR die samenwerken met een andere MAR.

PERSBERICHTEN


DateiActie
ICT_21.08.2020_Microsoft is volledig losgekoppeld van de RRP's (pdf)Downloaden
ICT_18.8.2020_Microsoft is volledig losgekoppeld van de RRP's - LINK Deel 1Downloaden
ICT_18.8.2020_Microsoft is volledig losgekoppeld van de RRP's - LINK Deel 2Downloaden
ICT_18.8.2020_Microsoft is volledig losgekoppeld van de RRP's - LINK Deel 3Downloaden
ICT_18.8.2020_Microsoft is volledig losgekoppeld van de RRP's - LINK Deel 4Downloaden
Scroll naar boven