IT-renovateur lid van de Beierse Milieucluster

Coverfoto Umweltcluster Bayern sluit zich aan bij bb-net
Sinds mei 2021 is bb-net media GmbH ook lid van UmweltCluster Bayern, een initiatief van de IHK en het ClusterOffensive Bayern.

Het doel van de vereniging is om het concurrentievermogen in Beieren en toegevoegde waarde in de Beierse milieu-economie te bevorderen door het geconcentreerde beheer van de "Environmental Technology Cluster" en zo banen in Beieren duurzaam te maken. De focus ligt op intensief contact tussen de leden, uitwisseling van informatie en projectwerk. Als actief onderdeel van het Beierse milieutechnologienetwerk zijn we bijvoorbeeld lid van de digitaliseringswerkgroep en kijken we uit naar veel nieuwe impulsen, discussies en gezamenlijke activiteiten - natuurlijk niet alleen in ons kernsegment "Afval & Recycling" , maar vooral op de zeer actuele gebieden van IT Refurbishing, groene IT, duurzame digitalisering en efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Umweltcluster Bayern - Netwerk van de Beierse milieu-economie

Scroll naar boven