Veiligheid: instructie in brandbeveiliging

Nieuws over brandveiligheidsinstructies

In april 2017 hebben de brandweermannen van bb-net een nieuwe brandbeveiligingstraining en brandblusserinstructie gekregen van onze deskundige Eugen Ziegler. Tijdens de briefing is aan de brandweerlieden nogmaals verteld wat bij brand in acht moet worden genomen. Bij het dagelijks omgaan met honderden elektronische apparaten is brandbeveiliging een belangrijk en constant actueel onderwerp in ons bedrijf.

Om ervoor te zorgen dat de bestaande brandbeveiligingsapparatuur bij brand correct kan worden gebruikt en de veiligheid van alle medewerkers van het bedrijf volledig is gegarandeerd, vindt de briefing door de heer Ziegler met regelmatige tussenpozen plaats.

Naast het differentiëren tussen de verschillende soorten brandblussers en de theoretische toepassing bij brand, kregen de medewerkers ook de gelegenheid om hun eigen ding te doen en verschillende blussers te testen. Verder legde de specialist basiskennis uit over brandpreventie, wat te doen bij brand en beantwoordde hij diverse vragen van medewerkers.

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om de heer Ziegler nogmaals te bedanken voor de introductie.

Scroll naar boven