Onze belofte voor klimaatbescherming

ondernemers-voor-toekomst_logo

Het onderwerp klimaatbescherming is meer dan ooit aanwezig. Steeds meer jonge mensen staken en demonstreren over de hele wereld voor ambitieuze klimaatbescherming, voor het noemen van de klimaatcrisis een echte crisis en voor het redden van onze planeet. Ook Ondernemers voor de toekomst, d.w.z. ondernemers, willen werken aan snellere klimaatbescherming door middel van innovatieve producten, technologieën, diensten en bedrijfsmodellen in de economie en zo de klimaatbescherming bevorderen.

Wij weten uit onze eigen dagelijkse bedrijfsactiviteiten: Klimaatvriendelijk ondernemen is vandaag al aan de gang! Er zijn al veel innovatieve technologieën, producten, diensten en bedrijfsmodellen voor een betere klimaatbescherming. Om deze reden zijn verdergaande politieke randvoorwaarden nodig zodat eerlijke concurrentievoorwaarden voor klimaatvriendelijke technologieën en bedrijfsmodellen worden gecreëerd en de economie als geheel van richting verandert.

Met het Klimaatbeschermingsakkoord van Parijs van 2015 hebben de staten van de wereldgemeenschap een bindende toezegging gedaan om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 ° C te houden of beloofden ze zich in te spannen om de opwarming tot 1,5 ° C te beperken.

Bb-net-directeur Michael Bleicher heeft ook de verklaring ondertekend over de protesten voor meer klimaatbescherming door Entrepreneur for Future en ondersteunt daarmee de eisen van het klimaatbeschermingsakkoord van Parijs:

  • Een effectieve en voorspelbare toenemende CO2- Prijsstelling voor alle sectoren
  • Versnel de energietransitie
  • Desinvestering en afschaffing van klimaatschadelijke subsidies tegen 2025
  • Een ommekeer in mobiliteit
  • Een ommekeer in landbouw en voedsel
  • Bevorder circulaire economie
  • Oprichting klimaat innovatiefonds voor gevestigde bedrijven en startups
  • Een ambitieuze klimaatbeschermingswet

 

 

In de loop hiervan hebben we ook een belofte gedaan over klimaatbescherming.

Een belofte die we heel serieus nemen!

Bent u ondernemer en wilt u klimaatbescherming bevorderen? Bedrijven kunnen hier de verklaring ondertekenen >> https://www.entrepreneurs4future.de/