ElektroG eerste behandelingsfaciliteit en EAR-register

eerste behandelingssysteem en oor
De productverantwoordelijkheid wordt bepaald in overeenstemming met sectie 23 van de Recycling Management Act (KrWG) voor elektrische en elektronische apparatuur. De belangrijkste prioriteit is het verminderen of vermijden van de hoeveelheid afval en het efficiënter gebruiken van hulpbronnen.

Oude apparaten moeten daarom een ​​eerste behandeling ondergaan voordat ze worden gerecycled en verwijderd.

Geaccrediteerde bedrijven moeten hier aan een groot aantal verplichtingen voldoen. Op de locaties en faciliteiten moet aan technische eisen voor verwerking worden voldaan. Zoals een geschikte opslagruimte voor gedemonteerde losse onderdelen, speciale containers voor de opslag van batterijen, PCB / PCT-houdende condensatoren, maar ook voor ander gevaarlijk afval.

De criteria en vereisten voor herstel hebben de hoogste prioriteit en moeten worden bewezen. Voor de IT-sector zijn dit de klassen 2 en 5.

Klasse 2 zijn bijvoorbeeld beeldschermen en laptops.
Het aandeel recycling moet minimaal 80 procent zijn en het aandeel voorbereiding voor hergebruik en recycling moet minimaal 70 procent zijn.

Klasse 5 zijn bijvoorbeeld computers en mobiele telefoons.
Het aandeel recycling moet minimaal 75 procent zijn en het aandeel voorbereiding voor hergebruik en recycling moet minimaal 55 procent zijn.

Met de (oor) stichting Elektro-Altgeräte-Register kunt u controleren of de potentiële nieuwe partner een gecertificeerde exploitant is van een eerste behandelingsinstallatie.

https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/eba#no-back

Scroll naar boven