EfbV §56 KrWG-verwijderingsspecialist

Afvalbeheerbedrijf
Het certificaat bewijst dat aan de vereisten van de afvalverwerkingsverordening volgens § 56 KrWG is voldaan.

Aan de dienstverlener worden hoge eisen gesteld op het gebied van betrouwbaarheid, de technische en specialistische kennis van het personeel, de verzekeringsdekking van het bedrijf, de organisatie en de uitrusting. Naleving van alle noodzakelijke wettelijke bepalingen en de documentatieverplichting voor alle afvalbeheeractiviteiten.

Het type afval volgens de Afvalcatalogusverordening (AVV) wordt ook vermeld in het afgegeven certificaat. Hieruit blijkt of het bedrijf het mag behandelen en verwijderen.

Wist u dat de meeste IT-apparatuur als gevaarlijk afval wordt geclassificeerd? De reden hiervoor zijn batterijen die worden gebruikt in computers en oplaadbare batterijen die zijn geïnstalleerd in laptops en mobiele telefoons.

Je hebt een plichtdat afgedankte apparaten alleen worden overgedragen aan gecertificeerde en erkende gespecialiseerde bedrijven - ook als ze niet verplicht worden afgevoerd.

Met het register van afvalstoffenbedrijven kunt u controleren of de dienstverlener een vergunning heeft en welke activiteiten hij mag uitvoeren.

https://fachbetrieberegister.zks-abfall.de/fachbetrieberegister/Entsorgungsfachbetriebe