Blancco Research Study: Data Erasure Policy versus Reality

Bij meer dan de helft van de wereldwijd ondervraagde bedrijven ontbreekt het aan een bedrijfsbrede, effectieve en regelmatige communicatie over het gegevensverwijderingsbeleid.
Witboek van blancco over het verwijderen van gegevens

Veel bedrijven hebben richtlijnen opgesteld voor wanneer en hoe ze gegevensbeveiliging kunnen garanderen. Bij nader inzien zijn er echter aanzienlijke verschillen tussen het geldende beleid en de manier waarop deze worden gecommuniceerd, geïmplementeerd en gehandhaafd.

Het onderzoek van Blancco onderzoekt de risico's die bedrijven nemen wanneer:

  • het wissen van gegevens is in verkeerde handen,
  • IT-apparatuur wordt opgeslagen en het verwijderen van gegevens wordt uitgesteld,
  • Offsite dataverwijdering gebeurt zonder volledig inzicht in de controleketen,
  • Er is een gebrek aan duidelijke verantwoordelijkheden voor de richtlijnen voor het verwijderen van gegevens.

U zult snel zien hoe het beleid voor het wissen van gegevens tijdens het hardlopen kan worden afgebroken UND Lees meer over zeven beproefde methoden voor het wissen van gegevens waarmee u de gegevens aan het einde van de levensduur van uw bedrijf kunt beschermen.

 

Data Erasure: Policy versus Reality, gebaseerd op Coleman Parkes-onderzoek in opdracht van Blancco. Het onderzoek omvatte enquêtereacties van 1850 leidinggevenden van enkele van 's werelds grootste bedrijven over hun afvalverwerkingsbeleid voor apparaten.

Scroll naar boven