Belemmeringen voor bedrijfspensioenen?

hemisse_company pensioen
Een interview met Michael Bleicher over het bedrijfspensioen.

Dit tijdschrift stelt controversiële stellingen ter discussie in "return controverse". Deze keer draaien het discours en de discussie over de vraag of een bedrijfspensioenregeling het MKB ten goede komt.

Het pensioen is niet zo zeker als CDU-politicus Norbert Blüm ooit beloofde. In ieder geval niet in hoogte. Volgens berekeningen van de Deutsche Rentenversicherung zal het netto pensioenniveau naar verwachting dalen van momenteel ongeveer 48,2 procent naar 2030 procent in 45,5. De sociale partners moeten de bedrijfspensioenstelsels ontwerpen via collectieve overeenkomsten om een ​​hoger zorgniveau te garanderen. Andrea Nahles, die in 2017 nog federaal minister van Arbeid was, heeft de wet op de versterking van het bedrijfspensioen (BRSG) geïnitieerd. Het doel: bedrijfspensioenregelingen beter verspreiden - en zo meer bedrijfspensioenoplossingen opzetten, vooral in het midden- en kleinbedrijf.

De centrale vernieuwing van de BRSG is het sociale partnermodel, waarmee via een collectieve arbeidsovereenkomst een ondernemingspensioen kan worden ingevoerd. De alternatieven voor de tweede pijler van de oudedagsvoorziening zijn talrijk: directe / pensioenverplichtingen, directe verzekering, uitgestelde compensatie, pensioenfonds, pensioenfonds, pure premieverplichtingen, Riester-pensioen, ondersteuningsfonds. Er is echter nog geen model van sociale partners vastgesteld. Omdat het in het bedrijfspensioen nog niet goed gaat.

Uit een 'leveranciersonderzoek naar bedrijfspensioenregelingen 2017' bleek zelfs een afname van het relatieve aantal werknemers dat een aanspraak verwierf. Hoewel hun absolute aantal is gestegen van 2015 miljoen mensen naar 2017 miljoen mensen tussen december 17,6 en 18,1, wat overeenkomt met een stijging van 2,9 procentpunt, in verhouding tot het totale aantal werknemers, is hun aandeel met één punt gedaald tot 55,6. Procent. Het afschrijven van het bedrijfspensioen zou voorbarig zijn. Bij middelgrote bedrijven zijn er positieve ontwikkelingen, zo blijkt uit een onderzoek van Generali. Bijna elke seconde van de 200 leidinggevenden zei dat ze hun bedrijfspensioenregeling zouden uitbreiden in lijn met de BRSG-opties. Dit komt overeen met een verdubbeling ten opzichte van de enquête van vorig jaar. De stijging lijkt niet zonder reden te zijn veroorzaakt: KMO's hebben het belang voor hun werknemers ingezien. Voor hen is werkgeversparticipatie in het pensioen een van de drie belangrijkste instrumenten, naast flexibele werkmodellen en thuiskantooropties.

Onderzoek identificeerde nog eens 40 obstakels

De implementatie is echter nog steeds moeilijk. Vijf jaar geleden gaf de federale minister van Arbeid opdracht voor een onderzoek om te verduidelijken waarom bedrijfspensioenregelingen geen vooruitgang boekten. De studie identificeerde 40 obstakels. Ondanks de versterkende wet zien de dingen er vandaag niet veel beter uit. Een van de vaders van het BRSG-model van sociale partners, advocaat Marco Arteaga, eiste tijdens een "Handelsblatt" -conferentie in april dat "de tweede pijler" moet worden "bevrijd van ballast". Minder complexiteit en eenvoudige implementatie voor gebruikers behoren tot de uitdagingen. Omdat ingewikkelde wetten geld kosten en onrechtvaardig zijn, vooral voor kleine en middelgrote bedrijven.

PRO

Michaël Bleicher:
"Ouderdomsvoorziening van bedrijven is een investering op lange termijn"

Geen enkel bedrijf kan overleven zonder gemotiveerde medewerkers. Demografische veranderingen vragen om een ​​heroverweging. Het werkzame leven wordt langer en de wettelijke pensioenverzekeringen bieden onvoldoende basiszorg. Bedrijven moeten optreden. We bieden onze medewerkers nu een kleurrijk boeket voordelen. Hieronder vallen ook bedrijfspensioenregelingen. Wij zien onszelf als een maatschappelijke en verantwoordelijke plicht om onze medewerkers uitgebreid te informeren over de mogelijkheden en voordelen, zoals belastingbesparing met bijbehorende uitgestelde beloning en zekerheid voor ouderdom. Met onze werkgeversuitkeringen wordt het nog makkelijker om te beslissen over een pensioenregeling.

Tool voor loyaliteit van medewerkers en talentverwerving

Dit instrument gebruiken we als bedrijf om medewerkers te behouden en nieuw talent aan te trekken op de sterk concurrerende arbeidsmarkt. Zoals bij elke nieuwe acquisitie dient de bedrijfsleiding in principe de oudedagsvoorziening zakelijk te controleren en advies in te winnen. Over het algemeen is een bedrijfspensioen in mijn optiek een langetermijninvestering waarover goed moet worden nagedacht. Maar zoals bekend geldt dat voor elke investering. Voor ons was deze investering in de voorziening van onze medewerkers de juiste beslissing.

Michael Bleicher is de algemeen directeur van bb-net media GmbH, dat gebruikte hardware en IT verwerkt.

CONTRA

Marc S Tenbieg:
"Inkrimping is dringend nodig."

Rekening houdend met de demografische ontwikkeling is het te betreuren dat de bedrijfspensioenregeling nog zelden wordt gebruikt als instrument voor langdurige werknemersloyaliteit in middelgrote ondernemingen. Redenen die kleine en middelgrote bedrijven afschrikken, variëren van complexiteit tot de gevreesde extra kosten. De hoge complexiteit komt voort uit het ontbreken van begrijpelijke informatie over het bedrijfspensioen en mogelijke producten. Vooral het midden- en kleinbedrijf ontbreekt het vaak aan eigen specialisten en personele middelen. Dit kan voor de werkgever persoonlijk extra werk betekenen, die zich moet concentreren op zijn dagelijkse bezigheden. In grote bedrijven dwingen ondernemingsraden vaak de noodzaak tot actie om de bedrijfspensioenregeling in te voeren. Kleine bedrijven hebben zelden werknemersvertegenwoordigers die hiervoor campagne voeren.

Helaas wordt de implementatie in de praktijk niet vereenvoudigd

De nieuwe wet op de versterking van het bedrijfspensioen (BSRG), die begin dit jaar van kracht is geworden, moet het bedrijfspensioen aantrekkelijker maken. In de praktijk is de implementatie helaas niet vereenvoudigd. Zo was er een aanvullende verplichting om de 15 procent besparing op socialezekerheidsbijdragen door te berekenen als onderdeel van uitgestelde beloning aan werknemers. Hier blijft de wetgever gewild: in plaats van verdere verplichtingen in te voeren, is een stroomlijning van de BSRG dringend nodig.

Marc S. Tenbieg is de directeur van de Duitse Vereniging van KMO's (DMB), die meer dan 14.000 KMO's vertegenwoordigt.

PERSBERICHTEN


DateiActie
return-04-2019_MU-controverse-company-pension-1.pdfDownloaden
terugkeerDownloaden
Scroll naar boven