bb-net sluit zich aan bij BAUM eV

Bb Net Baumev toetreden
Onder de afkorting BAUM heeft de federale Duitse werkgroep voor milieubewust beheer eV sinds 1984 met succes en toekomstgericht economische, ecologische en sociale kwesties, d.w.z. de principes van duurzaamheid, met elkaar verbonden. Tegenwoordig is BAUM, met meer dan 500 leden, een sterk bedrijfsnetwerk voor duurzaam ondernemen. Naast vele bekende bedrijven sponsoren verenigingen en instellingen ook leden.

Door lid te worden van BAUM eV geeft Refurbisher bb-net een ander voorbeeld op het gebied van milieubescherming en duurzaamheid en verbindt het zich vrijwillig om de BAUM-code voor duurzaam beheer na te leven als richtlijn voor toekomstige acties.

Meer over onze inzet voor het milieu op onze Milieu kant.

BAUM-code:

Het lidmaatschap van de BAUM-sponsorgroep staat in principe open voor alle bedrijven, instellingen en mensen die de ontwikkeling en implementatie van duurzame bedrijfspraktijken actief ondersteunen. De leden van de BAUM-steungroep wordt aanbevolen om zich vrijwillig te committeren aan de BAUM-code voor duurzaam beheer als richtlijn voor toekomstige acties. De toewijding aan de BAUM-code wordt dienovereenkomstig gemarkeerd in de ledenlijsten.

BAUM vertrouwt daarom op de verklaarde wil van het steungroeplid om de vereisten gespecificeerd in de code serieus te implementeren. Om dit ontwikkelings- en implementatieproces te ondersteunen, biedt BAUM contacten, informatie en evenementen, evenals mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen met andere leden.

Alleen de leden van de steungroep die zich hebben gecommitteerd aan de BAUM-code mogen verwijzen naar hun lidmaatschap van BAUM (bv. Vermelding op de website of in bedrijfspresentaties of op een andere manier in de context van bedrijfscommunicatie) en het BAUM-logo en het BAUM-certificaat gebruiken.

Voor zover mogelijk dient ook te worden verwezen naar het commitment aan de BAUM Code of Sustainable Management. Dit kan bijvoorbeeld door het af te drukken of door het te linken naar www.baumev.de. Bovendien dienen de medewerkers op passende wijze over het BAUM-lidmaatschap te worden geïnformeerd.

Het BAUM-logo mag niet worden gebruikt voor specifieke producten.

Bij aanwijzingen die aanleiding geven tot twijfel over de serieuze inspanning om de ondertekende BAUM Code te implementeren, krijgt het steungroeplid de gelegenheid om commentaar te geven, dat tevens informatie moet verstrekken over de mate waarin in de toekomst met legitieme kritiek rekening moet worden gehouden en een wijziging moet worden doorgevoerd. Als blijkt dat het sponsorende groepslid de BAUM-code niet wil of kan naleven, beslist de raad van bestuur van BAUM over de uitsluiting van het lid.

Het lidmaatschap van de BAUM-steungroep vormt geen verklaring dat de doelstelling van duurzaam ondernemingsbeheer ook daadwerkelijk is bereikt.

U kunt meer vinden over BAUM eV hier.

We zijn ons bewust van de bijzondere verantwoordelijkheid als bedrijf jegens toekomstige generaties en onze omgeving en handelen daarnaar.

Al jaren bereiden we IT-apparaten met het merk tecXL voor om klimaatpositief te zijn. We controleren en valideren onze opties om de CO2-uitstoot te minimaliseren en onze producten en onze acties voortdurend te optimaliseren.

Duurzaam, hulpbronnenvriendelijk en milieuvriendelijk handelen begint bij de kleinste stappen. Als onderdeel van het BAUM-netwerk willen we andere bedrijven ondersteunen en onze duurzame bedrijfsvoering nog verder verbeteren.

Michaël Bleicher
directeur van bb-net

Scroll naar boven