bb-net is het meest milieuvriendelijke kantoor van Duitsland

bb-net is het meest milieuvriendelijke kantoor

Schweinfurt, mei 2021. De klimaatneutrale gebruikte IT-expert overtuigde de jury van de Duitse werkgroep voor milieubewust beheer en stelde daarmee de eerste plaats in de categorie voor bedrijven tot 500 medewerkers.

Grondstofbesparend gedrag in het dagelijks leven op kantoor en het in acht nemen van milieuaspecten bij de aanschaf van kantoorbenodigdheden zijn van groot belang. Met de wedstrijd "Office & Environment" eert BAUM pioniers en vestigt zo de aandacht op dit belangrijke thema. De beschermheer van de wedstrijd is de federale minister van Milieu Svenja Schulze.

"Een grote dank gaat uit naar al onze medewerkers die deelnemen en elke dag proberen om zo min mogelijk middelen en energie te verspillen, zelfs met nieuwe ideeën. Onze filosofie is om actief te leven met respect voor de samenleving en de natuur. “, Michael Bleicher, oprichter van bb-net media GmbH.

Het idee van duurzaamheid loopt als een rode draad door alle onderdelen van het bedrijf. Door constante evaluatie en optimalisatie worden alle processen in het Schweinfurt Technology Center groener en milieuvriendelijker. Een beslissende stap hierbij was de klimaatneutraliteit sinds begin 2020. De afweging om economisch en duurzaam te handelen is vaak niet eenvoudig en soms moet je out of the box denken. Bb-net ziet zichzelf als rolmodel en ideeënbron voor andere bedrijven.

"Proficiat aan alle bedrijven en instellingen die in 2020 hebben meegedaan aan de prijsvraag 'Kantoor & Milieu'. In het 13e jaar van de wedstrijd heeft u opnieuw blijk gegeven van een grote inzet voor het zorgvuldige gebruik van middelen in het dagelijkse kantoorleven“, Zegt projectmanager Dieter Brübach, bestuurslid van BAUM eV

Alle binnenkomende zendingen werden zorgvuldig gecontroleerd en onnodige reclamemails en tijdschriften werden overgeschakeld op digitale producten. Dit resulteerde in een verlaging tot een vijfde van het oorspronkelijke bedrag. Dienovereenkomstig worden hier ook schadelijke emissies voor productie, transport en verwijdering vermeden. Groene stroom, LED-verlichting, laadpalen, gecertificeerde koffie of het voorzien van een eigen fles- en waterdispensersysteem voor medewerkers zijn nu standaard. Advertentiemateriaal wordt alleen op kleine schaal geproduceerd en is ecologisch verantwoord. Gedrukte reclamefolders worden helemaal niet gebruikt. Elk jaar stelt de verwerker van gebruikte IT nieuwe doelen en publiceert deze op de speciaal daarvoor gecreëerde milieupagina https://bb-net.de/umwelt/.

PERSBERICHT DOWNLOADEN


DateiActie
bb-net_Milieuvriendelijk kantoor in Duitsland_tot 500 medewerkers.docxDownloaden
milieuprijs voor kantoor_2021_bbnet.jpgDownloaden