Bereid afgedankte hardware voor

csm_l-tribune-michael-bb-net
De vraag naar gebruikte hardware is de afgelopen jaren toegenomen

15 december 2016 | IT Director

De vraag naar gebruikte hardware is de afgelopen jaren toegenomen. Michael Bleicher, algemeen directeur van BB-Net Media GmbH, rapporteert wat belangrijk is voor professionele verwerking en wanneer het wordt gerecycled.

IT-DIRECTEUR: Meneer Bleicher, de cycli waarin bedrijven elektronische apparaten uitwisselen, zijn de afgelopen jaren steeds korter geworden. Wat gebeurt er met deze afgedankte hardware in bedrijven?

Bleicher: De meest recente ervaring leert dat de looptijden van apparaten eerder langer dan korter worden. Vorig jaar was dit vooral te wijten aan de introductie van Windows 10 en het op zeer korte termijn aangekondigde einde van de ondersteuningsperiode voor Windows 7. Aangezien veel bedrijven het jaar ervoor pas zijn overgestapt van XP naar Windows 7, moeten ze investeren in nieuwe infrastructuren. voor Windows 10 dienovereenkomstig uitgesteld.

Afgezien daarvan gaan we in de toekomst echter over het algemeen uit van langere gebruiksperiodes. De technologie heeft een prestatieniveau bereikt waarop oudere apparaten volledig toereikend zijn voor het normale dagelijkse kantoorleven. Uitzondering hierop zijn natuurlijk veeleisende applicaties zoals grafische verwerking, CAD-programma's of software in de financiële wereld, maar dit aandeel is redelijk beheersbaar voor het totale aantal computers in bedrijven.

Afgedankte hardware van bedrijven en grote bedrijven vormt de basis van ons bedrijf. Deze systemen worden vaak verhuurd en vervolgens teruggegeven aan de verhuurder of het verantwoordelijke systeemhuis. Van daaruit worden ze vervolgens verkocht aan verwerkers of recyclingbedrijven. De laatste jaren merken we ook dat steeds meer bedrijven ons rechtstreeks benaderen, aangezien verwerking meer in het algemene bewustzijn zit.

IT-DIRECTEUR: Welke soorten recycling zijn er in principe?
Bleicher:
We maken onderscheid tussen drie stadia van recycling, als je dat zo mag noemen. De eerste fase is de genoemde verwerking. De KrWG noemt het het grootste goed wanneer goederen terugkomen op de secundaire markt en opnieuw worden gebruikt. Idealiter is de hardware die ons bereikt functioneel of kan deze met eenvoudige middelen worden gerepareerd. Daarnaast is er een optische voorbereiding, een nieuw besturingssysteem en hebben we een kwalitatief hoogstaand verkoopartikel.

Als het apparaat niet meer in zijn geheel kan worden opgeslagen, proberen we de componenten die nog in andere systemen werken te gebruiken en zo een deel ervan opnieuw te gebruiken. Dat is de tweede etappe. Alles wat niet meer werkt of ongeschikt is voor verwerking wordt vervolgens vakkundig gedemonteerd en op niveau 3 gesplitst.

IT-DIRECTEUR: Wat gebeurt er met de gerecyclede materialen?
Bleicher:
Vervolgens verkopen we de gefractioneerde componenten aan grote grondstoffenrecyclingbedrijven. Deze beschikken dan over de juiste procedures om de afzonderlijke metalen en grondstoffen terug te winnen.

IT-DIRECTEUR: Hoe hoog is het aandeel herbruikbare materialen, wat is eigenlijk afval?
Bleicher:
Het aandeel edelmetalen en speciale grondstoffen waarvoor terugwinning nodig is, ligt rond de 10 procent. De overige 90 procent betreft voornamelijk de behuizingen, die zijn opgebouwd uit plaatwerkdelen en kunststof. Dat komt terecht in schroot of plastic afval.

IT-DIRECTEUR: In het voorjaar kon je lezen dat Apple ongeveer een ton goud had teruggevonden van afgedankte apparaten. Over welke financiële waarden praten grote Duitse bedrijven in verband met recycling?
Bleicher:
Helaas kunnen we hier geen uitspraken over doen omdat we geen gegevens hebben over de hoeveelheid IT in Duitse bedrijven.

IT-DIRECTEUR: Welke beveiligingsdiensten moet een recyclingdienstverlener bieden - bijvoorbeeld met betrekking tot het betrouwbaar wissen van gegevens?
Bleicher:
We zijn ons er niet van bewust dat een recyclingdienstverlener verplicht is om voor veiligheid te zorgen. Hier is de wens van de verkoper voor de veiligheid van de gegevens doorslaggevender - en naar onze mening is dat volkomen logisch. De verwerker of recycler moet een compleet gegevensbeschermingsconcept hebben en de bijbehorende certificeringen voor gegevensvernietiging. Of herstel dan met professionele uitwisseltools onmogelijk wordt gemaakt of dat de datadragers automatisch vernietigd worden, hangt af van de explosiviteit van de data en uiteraard de verdere verwerking van de apparaten. In principe raden we iedereen aan om persoonlijk een kijkje te nemen bij het bedrijf waaraan ze hun hardware toevertrouwen.

IT-DIRECTEUR: In welke industrieën en bedrijfsgebieden worden refurbished apparaten gebruikt in grote Duitse bedrijven?
Bleicher:
Voor ons zijn grote bedrijven meer een bron van gebruikte hardware dan kopers van refurbished systemen. Door het grote aantal artikelen kunt u tegen goede voorwaarden rechtstreeks bij de fabrikanten inkopen.

Als de IT daar buiten gebruik wordt gesteld, dwaalt het door de verwerking en komt dan terecht in industriële middelgrote bedrijven en het MKB, waar het budget een grotere rol speelt bij de aanschaf van hardware.

IT-DIRECTEUR: Hoe populair is ‘IT-remarketing’? Welke apparaten zijn hiervoor geschikt?
Bleicher:
De vraag naar herverwerkte hardware neemt de laatste jaren gestaag toe. Steeds meer ondernemers, maar ook particuliere gebruikers zien het verschil tussen eenvoudige tweedehands goederen en een professioneel refurbished toestel. Dit laatste is dan een goedkoop alternatief voor een nieuwe aankoop, zonder af te zien van software of garantie. Voorwaarde is natuurlijk de kwaliteit van de notebook of computer. Daarom zijn de business lines van de grote fabrikanten bijzonder interessant om te verwerken. Deze zijn van meet af aan ontworpen voor een langere levensduur en intensiever gebruik, zowel wat betreft de gebruikte materialen als de kwaliteit van de afwerking.

IT-DIRECTEUR: Gerenoveerde apparaten hoeven niet per se te worden verkocht, zijn donaties een alternatief?
Bleicher:
Vanuit het oogpunt van de CSR van een bedrijf is het natuurlijk logisch om afgedankte hardware te doneren. We staan ​​volledig achter het idee om werkende apparaten aan behoeftige plaatsen te schenken voordat ze worden gesloopt. Men moet hier echter niet te haastig handelen, want er zijn enkele valkuilen waar u op moet letten. Enerzijds moet hier ook de veiligheid van uw eigen gegevens worden genoemd. Voordat gegevensdragers worden doorgegeven, dient professionele gegevensvernietiging te worden uitgevoerd. Een ander punt is de licentiëring van software zoals besturingssystemen. De zegen van een gedoneerde computer kan snel een vloek worden voor een non-profitorganisatie wanneer er beschuldigingen van illegale piraterij ontstaan. We raden alle bedrijven die hun hardware willen doneren aan om te werken met een professionele processor die deze zaken vakkundig kan oplossen.

IT-DIRECTEUR: In hoeverre worden bedrijven getroffen door "ElektroG" vanaf 2015, wat is er veranderd voor fabrikanten?
Bleicher:
Op onze producten is de wettelijke terugnameplicht van toepassing. Aangezien wij als puur B2B-bedrijf geen contact hebben met eindklanten, is er voor ons weinig veranderd.

IT-DIRECTEUR: Hoe aanwezig is het onderwerp "hulpbronnenefficiëntie"? Wat kunnen bedrijven verbeteren?
Bleicher:
In onze optiek is het belangrijkste punt voor bedrijven het werken met een verwerker. Als u oude hardware bij het schroot gooit, wordt deze dienovereenkomstig behandeld en wordt hergebruik onwaarschijnlijk. Hier moet u zich ervan bewust zijn dat er andere opties zijn. Dit bewustzijn is de afgelopen jaren zelfs veel verbeterd, ook bij kleinere bedrijven die anders dachten dat ze te klein waren om een ​​steentje bij te dragen.

PERSBERICHT DOWNLOADEN


DateiActie
Downloaden
bb-net_ausrangierte_hardware_aufnahm.pdfDownloaden
Scroll naar boven