TRANSPORT, DETECTEER & VERNIETIG GEGEVENS VEILIG

GEGEVENS VERWIJDEREN
GECERTIFICEERD VEILIG

Het veilig wissen van de harde schijf en SSD van uw oude apparaten heeft de hoogste prioriteit. We hebben hiervoor al alle contracten voorbereid en bieden een wettelijk conforme, BSI- en DSVGO-conforme en gecertificeerde oplossing.

Bedrijven hebben niet alleen een plicht tot gegevensbescherming sinds de introductie van de nieuwe AVG. U moet verantwoord en in overeenstemming met de wet omgaan met gevoelige gegevens, bijvoorbeeld als u een laptop of pc verkoopt en de gegevens laat verwijderen. Toch komt het vaak voor dat interne bedrijfsgegevens niet correct worden verwijderd. De dataschandalen nemen toe - en de daaruit voortvloeiende schade kan al snel in de miljoenen lopen. Controleer daarom zorgvuldig bij wie u uw gebruikte hardware achterlaat. We bieden u een allesomvattend, geavanceerd BSI-conform concept om u te beschermen!

Gegevensbeveiliging bij het verwijderen van gegevens

Veiligheid heeft prioriteit in elke processtap

LOGISTIEK
VEILIGHEID

Bij zeer gevoelige data speelt de veiligheidsfactor een centrale rol zodra deze uw bedrijf verlaat. Met onze gecertificeerde partners kunnen we vanaf de eerste minuut een veilige afhandeling garanderen.

VERWIJDEREN
VEILIGHEID

De gegevensvernietiging wordt uitgevoerd door geselecteerd, geschoold gespecialiseerd personeel in een speciale beveiligingsruimte met behulp van speciaal ontwikkelde software.

IT
VEILIGHEID

De beveiliging van uw gegevens vanaf het moment dat deze binnenkomen, maakt deel uit van onze dienstverlening. Alle gebouwen zijn VdS-alarmbeveiligd, videobewaking en toegangscontrole. IT-beveiligingsaudits bevestigen dat dit een bovengemiddelde 96% is.

GEGEVENSBESCHERMING IS KWESTIE VOOR DE BAAS

Ondanks de noodzakelijke functionaris voor gegevensbescherming heeft gegevensbescherming nog steeds de hoogste prioriteit. Het is niet voldoende om intern of extern een geschikt persoon in te huren. De enige verantwoordelijkheid voor gegevensverwerking en gegevensbescherming ligt bij het bedrijf zelf. Dit maakt duidelijk dat het management aansprakelijk is voor overtredingen. Daarom zorgen we voor een juridisch veilige contractuele basis en een foutloze gegevensopschoning.

Gegevensbescherming heeft de hoogste prioriteit

Outsourced data processing

Vereist voor het verwerken van directories en overeenkomsten met serviceproviders en opslag- en verwerkingsproviders voor bedrijfsgegevens. Ook op het gebied van marketing van gebruikte IT is een ADV een absolute MUST en de wettelijke basis. Achtergrond: Als er gegevens op de datadrager staan, heeft u een duidelijke regeling nodig over hoe er mee wordt omgegaan en welke plichten en rechten daaruit voortvloeien. Zonder deze ADV mag geen enkele harde schijf van een apparaat worden verwijderd of zelfs maar worden verwijderd.

Logistiek

Een geschikte opslaglocatie en veilig transport moeten voor aanvang worden opgehelderd. Afsluitbaar en verzegelbaar Transportkisten zijn bij ons standaard. Deze worden gratis of, afhankelijk van de periode, tegen betaling verstrekt. Niet alleen de veiligheid, maar ook de integriteit van de goederen is belangrijk voor een hoge verkoop. In de loop van de logistiek bieden wij bijvoorbeeld GPS gecontroleerd transport of onverpakte ophaling. Indien u dat wenst, kunnen wij de serienummers voor u opnemen.

Verzekering

Wij helpen ons gebouw te beschermen zodat uw goederen en gegevens veilig zijn tot de eigendomsoverdracht VdS-gecertificeerde alarmsystemen. De elektronisch bewaakte toegangscontrole biedt ook extra bescherming. een Het verzekeringsconcept beschermt u in het ergste geval tegen diefstal, vandalisme of milieuschade.

Controle

In aanvulling op Inbraakalarmsysteem zijn alle veiligheidsrelevante gebieden met een ruimtebewaking gemonteerd. Zodra de goederen arriveren, kunnen we begrijp alle bewegingen naadloos en, indien nodig, bewijs leveren van video-opnamen van meerdere dagen.

Gekwalificeerd bedrijf voor gegevensvernietiging

ZN datavernietigingsbedrijf

Certificering met testen en bewaken op basis van de vereisten van de federale gegevensbeschermingswet volgens DIN 66399-3.

blancco ITAD partner

bb-net is een blancco Silver ITAD-partner

IT-refurbishers met een groot aantal gegevensverwijderingen hebben de Blancco ITAD-partnerstatus en weerspiegelen dus de professionaliteit die u nodig hebt.

IT-beveiligingsaudit

IT-beveiligingsaudit

Het uitvoeren van een vrijwillige audit door gecertificeerde IT-beveiligingsauditors en IT-compliancemanagers bevestigt een beveiligingsniveau van 96%.

ALLEEN VERWIJDEREN NIET GENOEG

Veel concurrenten adverteren dat u de gegevens van uw apparaten kunt wissen, maar het wissen van gegevens is niet altijd het wissen van gegevens. Een compleet beveiligings- en softwareconcept maakt deel uit van een verstandige gegevensverwijdering. Daarom moet u zich niet alleen concentreren op de service Gegevens wissen let op, maar vraag je af wat er precies achter zit en hoe het werkt. Hier heeft bb-net een bijna unieke aanpak in de industrie. De combinatie van een drietraps systeem en het in eigen huis ontwikkelde Software-oplossing SAM bieden u absolute zekerheid.

Beveiligingsconcept gegevensbeveiliging

ALLEEN BB-NET HEEFT SAM

SAM is de afkorting van speciaal ontwikkelde software die automatisch alle deelbewerkingen uitvoert en de medewerker LEAN begeleidt. Bij bb-net is Manufacturing 4.0 geen visie, maar een realiteit. Een absoluut hoogtepunt is het gebied van gegevens in de omgeving. Je leest keer op keer zinnen als: "We hebben opgeleid personeel in dienst om gegevens te verwijderen." Maar iedereen weet dat software foutloos en betrouwbaar werkt. We hebben een getraind controleteam, maar het eigenlijke werk wordt gedaan door de computergestuurde software. Alle data en media worden volledig elektronisch en automatisch herkend en gelogd. Hiervoor worden de apparaten aangestuurd door de innovatieve software vanaf het punt waarop ze zijn aangesloten op het netwerk, zodat er vrijwel geen menselijke tussenkomst nodig is.

notebook met software sam

3-STAPPEN DATAVEILIGHEIDCONCEPT

NIVEAU 1
HERKENNING
VAN DE GEGEVENS
NIVEAU 2
DOORZICHTIG
VAN DE GEGEVENS
NIVEAU 3
VERNIETIGEN
VAN DATADRAGERS

GEGEVENSHERKENNING

een Gegevensverwijdering of vernietiging van gegevensdragers alle inhoud van Gegevens worden herkend. In het geval van een laptop kunnen dit bijvoorbeeld simkaarten zijn met telefonie- en contactgegevens, mediakaarten zoals SD-kaarten, beveiligingskaarten voor datatoepassingen, USB-adapters die als dongles fungeren, optische gegevensdragers zoals cd of dvd, interne harde schijven (HDD's) of SSD's stickers en notities kunnen ook rechtstreeks op het apparaat worden aangebracht. Er is ook een veelvoud aan mogelijke opslaglocaties in andere eenheden zoals computers, servers, mobiele telefoons of zelfs printers. Wij als marktleiders hebben ontwikkelde eigen softwareapplicatiesdie alle bouwstenen vinden, deze naadloos rapporteren, verwijder het van het apparaat en stuur het vervolgens voor blussen of versnipperen. Een puur vierogenprincipe (zoals vaak het geval is bij concurrenten) op basis van werkinstructies is hier niet voldoende, omdat het foutenpercentage te hoog is.

GEGEVENSVERWIJDERING

Met blancco we hebben de beste methode om veilig gegevens op opslagapparaten te wissen, ongeacht de technologie. Elk De gebruikte blusprocedure is gecontroleerd en gecertificeerdom te zorgen voor naleving van nationale en wereldwijde voorschriften voor gegevensbescherming. U krijgt een ondertekend, verzegelde en protocol voor het wissen van digitale gegevens zijn beschikbaar voor elke individuele datadrager. Binnen ons We gebruiken SAM-software op de achtergrond voor applicaties en dataverbindingen door blancco. Als Silver Partner kunnen we aanzienlijk meer middelen gebruiken en de nieuwste technologieën en informatie uit eerste hand ontvangen.

GEGEVENSVERWOESTING

Vernietiging van datadragers is noodzakelijk indien dit het gevolg is van Gebreken kan niet worden verwijderd. Dit is de enige manier om veiligheid te garanderen. Er zijn ook datadragers, zoals harde schijven die vanwege hun leeftijd niet op de markt kunnen worden gebracht, maar ook mobiele telefoons en smartphones, LTO-tapes en mediakaarten. De enige manier om zelfs aan de hoogste behoeften te voldoen moet worden versnipperd en vernietigd met gecertificeerde mediavernietigers volgens DIN 66399-2, ISO 21964-2. Deze systemen bevinden zich ook in ons absoluut beveiligde technologiecentrum. Transport naar een serviceprovider is niet nodig.

harde schijven
DIN 66399 H4 en H5

SSD, smartphone en tablet
DIN 66399 E4

Tapestations en media
DIN 66399 T5

Vernietiging van harde schijf met shredder
DIN 66399_H4
DIN 66399 H4
DIN 66399_H5
DIN 66399 H5
DIN 66399_E4
DIN 66399 E4

VOOR JOUW VEILIGHEID CONTACT MAKEN

    MEHR ERVAREN

    Wellicht bent u ook geïnteresseerd in deze aanvullende pagina's en artikelen over IT-acquisities en IT-remarketing.

    Scroll naar boven