Alliantie voor ontwikkeling en klimaat

allianz ontwikkeling post afbeelding

Doelen zoals het beperken van de mondiale temperatuurstijging tot ruim onder de 2 ° C en CO2 ter compensatie is een grotere inzet van de hele wereldgemeenschap vereist. Er is dan ook veel vraag naar meer commitment als het gaat om het behalen van milieudoelstellingen en de daarbij behorende ontwikkelingsdoelen.

Ook wij willen hieraan een belangrijke bijdrage leveren en de Alliantie voor Ontwikkeling en Klimaat van het Federale Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling steunen.

De alliantie steunt op het potentieel van vrijwilligerswerk en het hefboomeffect van CO2-Compensatieprojecten in ontwikkelingslanden en opkomende landen.

En dat is onze belofte:

  • We delen de doelen van de alliantie en zijn toegewijd om deze te bereiken. We adverteren in onze netwerken voor deelname aan de alliantie om de effectiviteit van de alliantie te vergroten.
  • We gebruiken in hoge mate CO van hoge kwaliteit2- Compensatie ter bevordering van ontwikkelingskwesties in overeenstemming met de Agenda 2030 (ontwikkelingsimpact) en internationale klimaatbescherming. De projecten die in dit verband worden gefinancierd, vinden plaats in ontwikkelingslanden en opkomende landen en volgen de kwaliteitsnormen die hiervoor in de alliantie zijn vastgesteld.
  • In de toekomst streven we als supporters naar klimaatneutraliteit of zelfs klimaatpositiviteit en zijn we op de goede weg.
  • We rapporteren over de gefinancierde projecten, de bereikte ontwikkelingsimpact (Agenda 2030) en de CO2-Effect.

Samen voor duurzame ontwikkeling en meer wereldwijde klimaatbescherming!

Meer informatie is hier beschikbaar:
https://allianz-entwicklung-klima.de/

Scroll naar boven